Uit: Samenspraak 68 | Inhoudstafel >

Edito

Deel je mening over kankerscreening!

In december 2013 organiseert Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een ‘gezondheidsconferentie’ waar gepraat zal worden over ‘gezondheidswinst door bevolkingsonderzoek naar kanker’. Bevolkingsonderzoek houdt in dat er binnen een specifiek deel van de bevolking een bepaald soort kanker wordt opgespoord. Via opsporing van kanker bij de bevolking is gezondheidswinst mogelijk. Omdat gebleken is dat deze winst kan toenemen door een betere organisatie van de bevolkingsonderzoeken, zal op de conferentie in december worden gekeken op welke manier dit best in zijn werk gaat. Om de gezondheidsconferentie te kunnen voorbereiden, wil de Minister graag de mening van de bevolking over de opsporing van kanker horen. Deze mening en je ervaring met kankerscreening kan je delen op het forum op de website van de gezondheidsconferentie. In het najaar worden alle ideeën verzameld en nog eens besproken in lokale toetsingsmomenten. Wordt vervolgd!

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.