Uit: Samenspraak 76 | Inhoudstafel >

Agenda

Data studiegroepen 2015

Studiegroep verzekeringen:

 • Woensdag 4 februari 2015
 • Woensdag 27 mei 2015
 • Woensdag 28 oktober 2015
 • Woensdag 16 december 2015

Studiegroep medicatie:

 • Dinsdag 10 februari 2015
 • Dinsdag 19 mei 2015
 • Dinsdag 13 oktober 2015
 • Dinsdag 8 december 2015

Studiegroep werk en tegemoetkomingen:

 • Maandag 11 mei 2015
 • Maandag 5 oktober 2015
 • Maandag 30 november 2015

OPGanG:

 • Donderdag 22 januari 2015
 • Donderdag 26 februari 2015
 • Donderdag 26 maart 2015
 • Donderdag 23 april 2015
 • Donderdag 21 mei 2015
 • Donderdag 25 juni 2015
 • Donderdag 24 september 2015
 • Donderdag 22 oktober 2015
 • Donderdag 19 november 2015
 • Donderdag 17 december 2015

(Opgelet: deze bijeenkomsten zijn enkel bedoeld voor de verenigingen die lid zijn van OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheids-zorg.)

Wat is een studiegroep?

Voor wie?          

Patiëntenvertegenwoordigers die afgevaardigd zijn door hun patiëntenvereniging

Hoe vaak?         

Een viertal keer per jaar en per thema – OPGanG vergadert maandelijks

Thema’s             

Werk en tegemoetkomingen, verzekeringen, medicatie en OPGanG

Vergoeding       

Kilometervergoeding voorzien door het VPP

 

Vanuit de ervaringsuitwisseling rond specifieke thema's leren deelnemers in studiegroepen van elkaar en gaan ze de problematiek in een ruimer verband zien. De projectverantwoordelijken van het Vlaams Patiëntenplatform begeleiden de ervaringsuitwisseling en informeren de deelnemers over relevante beleidszaken.

Voor het VPP zijn de studiegroepen een belangrijke bron van informatie met betrekking tot knelpunten die patiënten ervaren. De projectverantwoordelijken en de deelnemers kunnen samen oplossingen uitwerken en ideeën aftoetsen.

Wil je deel uitmaken van een studiegroep? Neem dan contact op met je vereniging. Je vereniging kan je dan afvaardigen voor één of meerdere van onze studiegroepen. Opgelet: de bijeenkomsten van OPGanG zijn enkel bedoeld voor de verenigingen die lid zijn van OPGanG.

Heb je nog vragen? Je kan ons bereiken via info@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.