Uit: Samenspraak 71 | Inhoudstafel >

Edito

Data studiegroepen 2014

Studiegroep verzekeringen:

 • woensdag 29 januari
 • dinsdag 27 mei
 • woensdag 29 oktober
 • woensdag 17 december

Studiegroep medicatie:

 •  donderdag 27 maart
 • donderdag 5 juni
 • donderdag 2 oktober
 • donderdag 11 december   

Studiegroep werk en tegemoetkomingen:

 • maandag 17 februari
 • maandag 12 mei
 • maandag 6 oktober
 • maandag 1 december

Studiegroep geestelijke gezondheid:

 • donderdag 16 januari
 • zaterdag 15 februari
 • donderdag 13 maart
 • zaterdag 26 april
 • donderdag 15 mei
 • zaterdag 14 juni
 • donderdag 18 september
 • donderdag 16 oktober
 • zaterdag 15 november
 • donderdag 11 december

Wat is een studiegroep?

Voor wie?       

Patiëntenvertegenwoordigers van aangesloten patiëntenverenigingen

Hoe vaak?      

Een viertal keer per jaar en per thema

Thema’s         

Werk en tegemoetkomingen, verzekeringen, medicatie en geestelijke gezondheid

Vergoeding     

Kilometervergoeding voorzien door het VPP
 

Vanuit de ervaringsuitwisseling rond specifieke thema's leren deelnemers in studiegroepen van elkaar en gaan ze de problematiek in een ruimer verband zien. De projectverantwoordelijken van het Vlaams Patiëntenplatform begeleiden de ervaringsuitwisseling en informeren de deelnemers over relevante beleidszaken.

Voor het VPP zijn de studiegroepen een belangrijke bron van informatie met betrekking tot knelpunten die patiënten ervaren. De projectverantwoordelijken en de deelnemers kunnen samen oplossingen uitwerken en ideeën aftoetsen. 

Wil je deel uitmaken van een studiegroep? Neem dan contact op met ons!

(016 23 05 26 of info@vlaamspatientenplatform.be

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.