Uit: Samenspraak 66 | Inhoudstafel >

Agenda

Data studiegroepen 2013

Studiegroep verzekeringen:                                        

 • woensdag 30 januari 2013
 • woensdag 24 april 2013
 • woensdag 11 september 2013
 • woensdag 13 november 2013

Studiegroep werk:

 • maandag 18 februari 2013
 • maandag 13 mei 2013
 • maandag 7 oktober 2013
 • maandag 2 december 2013

Studiegroep medicatie:

 • donderdag 14 maart 2013
 • donderdag 6 juni 2013
 • donderdag 31 oktober 2013
 • donderdag 19 december 2013

Studiegroep geestelijke gezondheid:

 • donderdag 10 januari 2013
 • zaterdag 9 februari 2013
 • zaterdag 9 maart 2013
 • donderdag 4 april 2013
 • donderdag 9 mei 2013
 • zaterdag 8 juni 2013
 • donderdag 5 september 2013
 • zaterdag 5 oktober 2013
 • donderdag 7 november 2013
 • zaterdag 7 december 2013

Wat is een studiegroep?

Vanuit de ervaringsuitwisseling rond specifieke thema's leren deelnemers in studiegroepen van elkaar en gaan ze de problematiek in een ruimer verband zien. De projectverantwoordelijken van het Vlaams Patiëntenplatform begeleiden de ervaringsuitwisseling en informeren de deelnemers over relevante beleidszaken.

Voor het VPP zijn de studiegroepen een belangrijke bron van informatie met betrekking tot knelpunten die patiënten ervaren. De projectverantwoordelijken en de deelnemers kunnen samen oplossingen uitwerken en ideeën aftoetsen.

Voor wie?

Patiëntenvertegenwoordigers van aangesloten patiëntenverenigingen

Hoe vaak?

Een viertal keer per jaar en per thema

Thema's

Werkgelegenheid, verzekeringen, medicatie en geestelijke gezondheid

 

Wil je deel uitmaken van een studiegroep? Neem dan contact op met ons!

(016 23 05 26 of info@vlaamspatientenplatform.be)

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.