Uit: Samenspraak 84 | Inhoudstafel >

Edito

Certificering in woonzorgcentra

De Vlaamse woonzorgcentra werken hard aan kwaliteitszorg en zijn klaar voor een nieuwe stap.  Samen met de Nederlandse Stichting Perspekt werd de afgelopen maanden een certificering op basis van een externe audit ontwikkeld, vergelijkbaar met de accreditaties in de ziekenhuizen. Eind dit jaar zouden de eerste audits in woonzorgcentra al kunnen plaatsvinden. Twee medewerkers van Zorgnet-Icuro vertellen meer over dit mooie initiatief. Klaartje Theunis is directeur ouderenzorg en Roel Van de Wygaert is stafmedewerker van Zorgnet-Icuro.

Van de Wygaert: “Samen met de Nederlandse Stichting Perspekt hebben we de voorbije jaren het kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg[1] ontwikkeld, specifiek voor de Vlaamse woonzorgcentra. Dankzij een projectsubsidie van minister Vandeurzen kunnen we weldra een digitale link leggen tussen dit systeem en het elektronisch zorgdossier. Zo worden de resultaten van indicatoren als doorligwonden, valaccidenten en infecties weldra automatisch berekend. Dit biedt de mogelijkheid om elke maand een actuele stand van zaken te krijgen. De koppeling is uniek en hiermee loopt de ouderenzorg voor op de andere sectoren.”

Klaartje TheunisTheunis: “PREZO Woonzorg kent een ander ontstaansverhaal dan de ziekenhuisaccreditatie. Ziekenhuizen zijn jarenlang aangespoord om zich te laten accrediteren, maar ze hadden de vrije keuze. De woonzorgcentra kregen hun indicatoren verplicht opgelegd. Veel woonzorgcentra hadden vragen hierover, omdat een ondersteunende context ontbrak. Met PREZO Woonzorg hebben we die leemte ingevuld. Dat al meer dan honderd woonzorgcentra een licentie hebben op het ondersteunende softwarepakket, mag een succes genoemd worden. Maar hoe meer we PREZO Woonzorg als standaard kunnen verspreiden, hoe beter voor iedereen. Daarom stelt Zorgnet-Icuro zijn kwaliteitssysteem sinds begin 2016 ook open voor niet-leden.

Van de Wygaert: “Nu zijn we klaar voor een nieuwe stap: de certificering. Net als de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg willen we externe audits die objectief rapporteren over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. We doen dat bovendien in overleg met de Vlaamse overheid, want een goede afstemming met de Vlaamse normen en met de Zorginspectie is cruciaal. Net als de ziekenhuizen streven we voor de woonzorgcentra naar een samenhangend kwaliteitsbeleid, waarbij certificering gepaard kan gaan met een vereenvoudiging van het toezichtmodel. Samenwerking met Perspekt biedt het voordeel van de ervaring: in Nederland bestaat certificering met PREZO al langer. De certificering zal wel op maat van de Vlaamse context ontwikkeld worden. Wij gaan expliciet voor een kwaliteitslabel dat de lat hoog legt: het moet een keurmerk worden dat bewoners en andere stakeholders de garantie van excellente kwaliteit biedt. Een sterk keurmerk laat ons toe om de kwaliteit die we bieden zichtbaar te maken. De ouderenzorg kampt soms met negatieve beeldvorming. Met een positief kwaliteitsverhaal, een extern gevalideerd keurmerk en transparante communicatie kunnen we die beeldvorming bijstellen.”

Theunis: “Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft zich al verschillende keren positief uitgelaten over PREZO Woonzorg en onze plannen voor een sterke certificering. Eens de certificering er is, kunnen we praten over een aanpassing van de wetgeving op het toezicht.

Roel Van de WygaertVan de Wygaert: “Door de samenwerking met Perspekt introduceren we bovendien een internationaal erkend en gevalideerd keurmerk. De ontwikkeling ervan gebeurt in drie fasen. Eerst moeten we de sleutels vastleggen: welke thema’s worden opgenomen, welke normen stellen we en welk gewicht krijgt elk element? Als dat klaar is, kunnen we beginnen testen en waar nodig bijsturen. In stap drie volgt de implementatie. We streven expliciet naar een draaglijke en betaalbare certificering.”

“De honger bij veel woonzorgcentra is groot. Al meer dan twee jaar doen ze grote inspanningen om hun kwaliteit op een hoger niveau te brengen. Een certificering betekent de verzilvering van die inspanningen, een objectieve bevestiging dat ze kwaliteit bieden.”

Dit artikel is een ingekorte en lichtjes aangepaste versie van het artikel “De honger in de woonzorgcentra is groot”, dat eerder verscheen in Zorgwijzer 57 van februari 2016.
© Zorgnet-Icuro.[1] http://www.prezowoonzorg.be/

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.