Uit: Samenspraak 91 | Inhoudstafel >

Edito

Brochure Wie is wie? De expertiseartsen en hun opdracht in een nieuw kleedje

Het Vlaams Patiëntenplatform beschikt over een vijftal brochures waarmee we patiënten willen informeren over verschillende onderwerpen. Sinds 2009 hebben we een brochure over expertiseartsen en hun opdracht. Door nieuwe wetgeving en evoluties was die aan vernieuwing toe. Vanaf februari is de nieuwe brochure beschikbaar.

De brochure “Wie is wie? De expertiseartsen en hun opdracht” cover brochure wie is wiegeeft meer duidelijkheid over de taken van de verschillende expertiseartsen. Als patiënt kom je niet alleen in contact met je huisarts of je specialist, maar bijvoorbeeld ook met een adviserend arts van het ziekenfonds, met een raadgevend arts van de verzekering, met een controlearts,… Het is niet evident om te weten waar deze verschillende artsen voor staan en welke opdrachten ze hebben. Met deze brochure willen we hier meer duidelijkheid in scheppen.

Om de nieuwe publicatie vorm te geven verspreidden we in maart 2017 een bevraging onder onze leden. Via deze bevraging onderzochten we of er artsen uit de brochure verwijderd moesten worden of dat er artsen aan de brochure moesten worden toegevoegd. Daarnaast bevroegen we ook welke informatie over expertiseartsen patiënten belangrijk vinden.

Om de inhoud verder vorm te geven, spraken we voor elke arts die in de brochure aan bod komt met iemand die dit beroep uitoefent. Op die manier konden we een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de taken die deze arts uitvoert en van het wettelijk kader, waarbinnen deze opereert (o.a. mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een beslissing, mogelijkheid om klacht neer te leggen, …).

Bestellen?

De ledenverenigingen van het Vlaams Patiëntenplatform vzw kunnen de brochures gratis bestellen door een mailtje te sturen naar info@vlaamspatientenplatform.be met daarin het gewenste aantal brochures en de adresgegevens van de ontvanger. Telefonisch bestellen is ook mogelijk op het nummer 016 23 05 26.

Niet-leden kunnen de brochure bestellen tegen een beperkte vergoeding voor druk- en verzendingskosten. Voor meer informatie kunnen ze terecht bij de medewerkers van het VPP (info@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Onze brochures zijn ook digitaal beschikbaar via onze website www.vlaamspatientenplatform.be. Bij publicaties vind je een overzicht van alle brochures en je kan ze ook downloaden.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.