Uit: Samenspraak 75 | Inhoudstafel >

Edito

Arbeidsongeschiktheid en de adviserend geneesheer - TIPS

  • De adviserend geneesheer moet de hinder en last van je ziekte zo goed mogelijk kunnen inschatten. Geef hem dus alle informatie over je aandoening en beschrijf nauwkeurig je symptomen. Je moet er anderzijds wel rekening mee houden dat de adviserend geneesheer dagelijks heel wat patiënten ziet en dus niet elk verslag uitgebreid kan bestuderen. Vraag je behandelend arts om een duidelijk maar beknopt verslag te schrijven met alle essentiële elementen die de adviserend geneesheer nodig heeft om je situatie te beoordelen.
  • Je hebt als patiënt het recht om je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Leg aan de adviserend arts uit dat je er graag iemand bij hebt om het nadien nog eens te kunnen doorpraten en te zorgen dat je alles goed hebt begrepen. Onder het motto ‘twee horen en begrijpen meer dan één’ kan je tijdens zo’n gesprek best wat steun gebruiken.
  • Ga het onderwerp werk niet uit de weg en kaart het op tijd aan. Bespreek een eventuele terugkeer naar de arbeidsmarkt op een zo open mogelijke manier met de adviserend geneesheer. 
  • Tijdens de eerste zes maanden wordt je arbeidsongeschiktheid in principe enkel beoordeeld in functie van je laatste beroepsactiviteit. Nadien wordt ook rekening gehouden met alle beroepen die je ooit hebt uitgeoefend of nog zou kunnen uitoefenen volgens je beroepsopleiding[1].


    [1] Er wordt dan rekening gehouden met alle beroepen in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.