Uit: Samenspraak 93 | Inhoudstafel >

Edito

Actie patiëntenrechten zet recht op inzage in de kijker

Jaarlijks trekt het VPP op 18 april, Europese dag Rechten van de patiënt, er op uit. Op deze dag willen we de rechten van de patiënt extra in de schijnwerpers zetten. Dit jaar draaide onze actie rond “het recht op inzage in je dossier” in de geestelijke gezondheidszorg. De personeelsploeg van het VPP trok samen met een ploeg vrijwilligers naar één psychiatrisch ziekenhuis per provincie om er aan patiënten uitleg te geven en flyers uit te delen.

Als patiënt heb je het recht om je dossier in te kijken. Er zijn Poster actie patiëntenrechtenverschillende mogelijkheden:

  • Je kan vragen aan je zorgverlener om het scherm te draaien. Zo kijk je samen naar testresultaten of verslagen en bespreek je ze.
  • Je kan ook een kopie vragen van je dossier. De arts heeft 15 dagen de tijd om dit in orde te brengen en je een afschrift van je dossier te bezorgen. Een handig weetje: dit is gratis sinds de nieuwe privacywetging die op 25 mei van kracht ging!
  • Een laatste en nieuwere manier om je dossier te bekijken is online. Sinds 8 mei is dit mogelijk via www.mijngezondheid.belgie.be. (Op 18 april gaven we uitleg over de patiëntenportalen van Cozo en MyNexuzHealth.) Via het portaal zie je welke gegevens over jou worden gedeeld. Je kan dus zeker niet je hele dossier bekijken. Deze nieuwe manier van inzage staat nog in zijn kinderschoenen. Sommige personen zullen nog weinig of niets te zien krijgen. Maar de beschikbare informatie zal in de toekomst zeker verder uitbreiden.

Op 18 april trokken medewerkers van het VPP er samen met vrijwilligers op uit om mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun zorgverleners in te lichten over het recht om je dossier in te kijken. We kozen dit jaar bewust voor de geestelijke gezondheidszorg omdat in die sector patiëntenrechten niet altijd even goed worden gerespecteerd.

Per provincie selecteerden we één psychiatrisch ziekenhuis om actie in te voeren. Enkel  ziekenhuizen die reeds informatie online delen met de patiënt kwamen in aanmerking. Zo bezochten we het psychiatrisch ziekenhuis Duffel, Sint-Alexius in Grimbergen, psychiatrisch centrum Ariadne in Lede, kliniek Sint-Jozef in Pittem en medisch centrum Sint-Jozef in Bilzen. Overal werden we hartelijk onthaald! We gaven uitleg en deelden draagtasjes uit van de overlegplatforms geestelijke gezondheid met onze flyers. Geïnteresseerden konden langskomen in een lokaaltje om in  alle privacy in te loggen en te kijken welke gegevens er reeds over hen werden gedeeld.

Samen met je arts keuzen maken over je zorg

Twee uur lang was iedereen zeer druk in de weer om te informeren, vragen te beantwoorden en mensen aan te moedigen om in hun dossier te kijken. Onze belangrijkste boodschap? Het is belangrijk dat je volledig op de hoogte bent van je eigen gezondheid. Je dossier inkijken, kan helpen om extra vragen te stellen aan je zorgverleners. Pas wanneer je goed geïnformeerd bent over je eigen gezondheid, kan je samen met je zorgverleners, weloverwogen beslissingen nemen. We hopen dat we iedereen hebben kunnen overtuigen van deze boodschap en dat dit mensen kan stimuleren om actief mee te beslissen over hun behandeling. Het was fijn om zoveel mensen te informeren en om samen met onze vrijwilligers actie te voeren, bedankt!

Vrijwilligers actie patiëntenrechten aanActie patiëntenrechten in Grimbergen het woord

Stefanie: “Hoe meer variatie in mijn werk als vrijwilliger, hoe liever ik het heb en dat maakt dat ik er altijd voor te vinden ben om deel te nemen aan acties zoals die van het VPP. Het is een erg fijne voormiddag geworden! Ik probeerde zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen uit te leggen welke informatie over patiëntenrechten er beschikbaar is.”

Stephan: “Ik heb het gevoel dat we die dag veel mensen hebben verrast en hen nieuwe informatie hebben kunnen bezorgen. Patiënten stelden dikwijls de vraag wie er allemaal toegang heeft tot het gedeeld dossier en vroegen zich ook af of de veiligheid gegarandeerd was.”

Het VPP was nauw betrokken bij de uitwerking van het gezondheidsportaal. Daarom waren we aanwezig op de lancering van het gezondheidsportaal. Er was veel interesse van de pers en veel burgers pikten het nieuws nadien op. Op dinsdag 8 mei bekeken 18333 mensen het nieuwe portaal. Op 13 mei waren er al 60177 aanmeldingen geregistreerd.

Tip: Ontdek via www.mijngezondheid.belgie.be welke gegevens over jou worden gedeeld.

Contacteer Susanne Op de Beeck voor meer informatie via susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.