Uit: Samenspraak 74 | Inhoudstafel >

Edito

15 jaar Vlaams Patiëntenplatform vzw

Beste ledenverenigingen,

Deze nieuwsbrief is een beetje anders dan wat jullie van ons gewend zijn. In 2014 bestaat het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) 15 jaar en daarom is het tijd voor een nieuwsbrief in een feestelijk kleedje! Geen artikels over de kwaliteit van de zorg of verzekeringen, wel interviews en getuigenissen van vrijwilligers en een overzicht van de belangrijkste VPP-momenten van de voorbije 15 jaar.

 

Met deze nieuwsbrief willen we in de eerste plaats al onze vrijwilligers bedanken die doorheen de jaren actief hebben deelgenomen aan onze activiteiten. Enkel dankzij hen kon het VPP zoveel expertise opbouwen en kunnen we vandaag onze stempel op het beleid drukken. Tijdens onze viering op zaterdag 20 september hebben we onze vrijwilligers dan ook letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Een kort verslag hiervan vindt u verder in deze nieuwsbrief. U kan ook een aantal getuigenissen lezen van onze vrijwilligers die actief zijn binnen de klankbordgroepen, studiegroepen en infomomenten. Samen met hen ijveren we voor een patiëntvriendelijke samenleving!

 

Daarnaast is er ook de steun van het beleid dat gelooft in een sterke patiëntenstem in Vlaanderen. Dankzij hen konden we groeien als organisatie en worden we vandaag erkend als volwaardige partner aan de vergadertafel. Onze inbreng wordt zowel op Vlaams als op federaal niveau erg op prijs gesteld. Mieke Vogels kijkt als eerst subsidiërende minister van het VPP terug naar de start van ons platform. Zij werpt een blik op het verleden en de toekomst van onze organisatie en de gezondheidszorg. 

 

Ten slotte geven we ook een overzicht van onze belangrijkste verwezenlijkingen van de voorbije 15 jaar. Dankzij de ervaringsdeskundigheid van onze vrijwilligers én de vertolking van deze inbreng door onze staf konden we op verschillende beleidsdomeinen aanpassingen realiseren die voor patiënten met een chronische ziekte een wezenlijk verschil maken. 

 

In naam van onze Raad van Bestuur danken we alle vrijwilligers en onze staf om samen te gaan voor een sterke patiëntenstem in het (gezondheids)beleid.

Gemma Reynders-Broos

Voorzitter Vlaams Patiëntenplatform vzw

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.