Uit: Samenspraak 87 | Inhoudstafel >

Edito

15 jaar patiëntenrechten: tijd voor een evaluatie

Sinds 2002 bestaat er een wet patiëntenrechten om een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg te verzekeren. De wet garandeert dat iedere persoon die zorg nodig heeft, meerdere rechten krijgt als patiënt. Zo weet de patiënt wat hij mag verwachten en weet de zorgverlener wat van hem verwacht wordt. Een goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener blijft een voorwaarde voor kwalitatieve zorg! 

18 april = dag van de patiëntenrechten

Ieder jaar op 18 april, Europese dag van de patiëntenrechten, Poster ken je patiëntenrechtenorganiseert het VPP een actie om de wet patiëntenrechten beter bekend te maken bij patiënten en zorgverleners. Zo hebben we al eens post gevat aan de ziekenhuizen en apotheken. In woonzorgcentra deelden we een folder uit om mensen aan te sporen om een vertegenwoordiger aan te duiden. Samen met ziekenhuizen werkten we een aantal jaren geleden een postercampagne uit die ziekenhuizen nog steeds opvragen! Ook dit jaar organiseren we op 18 april een actie om de wet beter bekend te maken. Hierover vertellen we later meer. 

Ondanks de campagnes van het VPP, de overheid en de ziekenfondsen zijn er heel wat patiënten en zorgverleners die de patiëntenrechten niet kennen. In 2017 bestaat de wet 15 jaar en dat lijkt ons het perfecte moment om de wet onder de loep te nemen.

Activiteiten rond 15 jaar patiëntenrechten

Het VPP organiseert in 2017 verschillende activiteiten om de wet patiëntenrechten te evalueren. We stellen ons hierbij heel wat vragen:

 • Komt de wet tegemoet aan de vragen en behoeften van de patiënt anno 2017?
   
 • Is er meer evenwaardigheid nodig in de relatie patiënt – zorgverlener? 
   
 • Biedt de wet een antwoord op huidige vraagstukken zoals e-health en het elektronische patiëntendossier?
   
 • Zijn er nog knelpunten waar de wet geen antwoord op biedt?
   
 • We startten 2017 met een poll rond een aantal algemene vragen over de wet patiëntenrechten. Ken je de wet? Hoe verliep de inzage van je dossier? Legde je ooit een klacht neer? Met deze resultaten willen we op 18 april een eerste signaal geven over hoe patiënten de wet op dit moment ervaren.

Poll over patiëntenrechten

Onze verenigingen ontvingen een uitnodiging om de poll in te vullen! We hopen dat zoveel mogelijk patiënten hun mening geven, zodat we met een krachtige boodschap naar buiten kunnen komen! 

In de loop van het jaar organiseren we een aantal VPP-activiteiten waarop we met onze patiëntenverenigingen bepaalde thema’s verder uitdiepen. Vraagstukken zoals recht op informatie en organisatie van het klachtrecht zullen aan bod komen. Wil je daaraan deelnemen? Geef dan zeker een seintje. De activiteiten zullen plaatsvinden op 29 april en 18 mei. 

Tenslotte organiseren we op vrijdag 6 oktober een symposium waar we onze bevindingen uit de denkdagen zullen voorstellen. Samen met onze patiëntenverenigingen evalueren we de wet en presenteren we beleidsaanbevelingen om de wet te verbeteren. We hopen hiermee het debat te openen om de rechten van patiënten te versterken. Je hoort hierover later meer!

Meer weten?

Voor meer informatie: contacteer Susanne Op de Beeck, susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.