Samenspraak

Nummer 98, juni 2019

Inhoud

Interview: “ERVARINGSDESKUNDIGEN INSCHAKELEN MOET DE NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD WORDEN”

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen ingeschakeld worden in ziekenhuizen? Eva Marie Castro onderzocht het in haar doctoraat. Om uit te testen hoe ervaringsdeskundigen best worden ingezet gingen 14 van hen aan de slag op 3 afdelingen van het UZ Leuven. Trefpunt Zelfhulp vzw, dat heel wat kennis in huis heeft over ervaringsdeskundigheid, zette mee zijn schouders onder het doctoraat. Het VPP financierde het onderzoek. >

Interview: “ERVARINGSDESKUNDIGEN INSCHAKELEN MOET DE NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD WORDEN”

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen ingeschakeld worden in ziekenhuizen? Eva Marie Castro onderzocht het in haar doctoraat. Om uit te testen hoe ervaringsdeskundigen best worden ingezet gingen 14 van hen aan de slag op 3 afdelingen van het UZ Leuven. Trefpunt Zelfhulp vzw, dat heel wat kennis in huis heeft over ervaringsdeskundigheid, zette mee zijn schouders onder het doctoraat. Het VPP financierde het onderzoek. >

Interview: “ERVARINGSDESKUNDIGEN INSCHAKELEN MOET DE NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD WORDEN”

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen ingeschakeld worden in ziekenhuizen? Eva Marie Castro onderzocht het in haar doctoraat. Om uit te testen hoe ervaringsdeskundigen best worden ingezet gingen 14 van hen aan de slag op 3 afdelingen van het UZ Leuven. Trefpunt Zelfhulp vzw, dat heel wat kennis in huis heeft over ervaringsdeskundigheid, zette mee zijn schouders onder het doctoraat. Het VPP financierde het onderzoek. >

Interview: Ervaringsdeskundigen inschakelen moet de normaalste zaak van de wereld worden

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen ingeschakeld worden in ziekenhuizen? Eva Marie Castro onderzocht het in haar doctoraat. Om uit te testen hoe ervaringsdeskundigen best worden ingezet gingen 14 van hen aan de slag op 3 afdelingen van het UZ Leuven. Trefpunt Zelfhulp vzw, dat heel wat kennis in huis heeft over ervaringsdeskundigheid, zette mee zijn schouders onder het doctoraat. Het VPP financierde het onderzoek. >

Edito: De wensen van het VPP voor de nieuwe regeringen

Op zondag 26 mei 2019 trokken we naar de stembus. Het is nu wachten op de vorming van een Vlaamse en een federale regering. Het VPP volgt alles op de voet. Voor de verkiezingen maakte elke politieke partij een verkiezingsprogramma op. Ook het VPP bezorgde via een memorandum zijn noden en wensen aan de politici. >

Edito: VPP lanceert instrument om dialoog met zorgverlener te ondersteunen

Eén op de vijf klachten bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” gaan over een gebrek aan informatie over de gezondheidsstatus en de behandeling . Daarom zette het VPP dit jaar op 18 april, de Europese dag van de Rechten van de Patiënt, het recht op geïnformeerde toestemming in de kijker. Om ervoor te zorgen dat patiënten de nodige informatie krijgen van zorgverleners, ontwikkelde het VPP een vragenlijst. >

Edito: Hoe moet de kinesitherapie er in de toekomst uitzien volgens patiënten?

Patiënten met een chronische aandoening zien hun kinesitherapeut vaak meerdere malen per week en dat leidt tot een vertrouwde zorgrelatie. Kinesitherapeuten proberen de zorg voor deze patiënten op verschillende manieren aan te passen. Zo komen ze op huisbezoek als dat nodig is, geven ze extra lange kinesitherapiesessies of passen ze de derdebetalersregeling toe. Ondanks deze positieve geluiden zijn er ook knelpunten. Die verzamelde het VPP tijdens een denkdag. >

Edito: Wat betaalt jouw ziekenfonds terug van het niet-dringend ziekenvervoer?

Regelmatig verschijnen in de media verhalen van patiënten die een heel hoge factuur moeten betalen voor niet-dringend ziekenvervoer. De patiënt of zijn mantelzorger was op voorhand niet op de hoogte van de kostprijs en komt achteraf in financiële problemen. Hoe kan je dit voorkomen? Bekijk onze vergelijking van wat ziekenfondsen terugbetalen en lees onze tips! >

Edito: Persoonsvolgende financiering: een kans of een bedreiging?

De Vlaamse gezondheidszorg is volop in beweging. De patiënt met een zorgbehoefte staat centraal en kan in de toekomst zelf bepalen welke zorg en ondersteuning hij wil. En vooral wie hem die ondersteuning zal geven. Maar wat vinden patiënten met een chronische ziekte van deze evolutie? Welke voordelen biedt dit? Welke uitdagingen zijn er? Het VPP organiseerde hierover een denkmoment op donderdag 25 april. >

Edito: De zorgvolmacht: nu ook voor je persoonlijke zaken

Sinds 2013 kan je bij de notaris vastleggen wie je financiële zaken mag regelen op het moment dat jij dat niet meer kan. Dit wordt vastgelegd in een ‘zorgvolmacht’. Sinds 1 maart 2019 kan je ook in je zorgvolmacht laten opnemen wie er in jouw plaats je persoonlijke zaken mag regelen. Zo kan je aanduiden in welk woonzorgcentrum je graag zou verblijven, wie je behandelend arts is, welke thuisverpleging je aan je deur wil hebben, wie je patiëntenrechten mag uitoefenen… >

Edito: Patiënt aan tafel: we zijn in orde?!

Vertrekken vanuit de noden van de patiënt en de patiënt centraal zetten: het is veelal een evidentie op het beleidsniveau geworden. Het Vlaams Patiëntenplatform wordt overstelpt met vragen uit ziekenhuizen in heel Vlaanderen die vragen of het VPP structurele patiëntenparticipatie wil opzetten in hun ziekenhuis. >