Samenspraak

Nummer 96, januari 2019

Inhoud

Interview: Interview met Stephan, ervaringsdeskundige bij het VPP

Voor het project “Een sterke stem van de personen met een verslavingsproblematiek” schakelde het VPP in 2018 een tijdelijke medewerker in als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheid. Iemand die binnen het project niet alleen een inhoudelijk klankbord kon zijn maar ook een adviserende rol opnam. Die taak vertrouwden we toe aan ervaringsdeskundige Stephan die tot eind december bij het VPP werkte en nu zijn opleiding als Ervaringswerker GGZ/Verslavingszorg afwerkt. Samen met Stephan blikken we terug op zijn werkperiode bij het VPP. >

Edito: Hoe betrek je personen met een verslavingsproblematiek bij het beleid?

Eind 2017 startte het Vlaams Patiëntenplatform met een verkennend project om te bekijken hoe je personen met een verslavingsproblematiek een stem kan geven in het beleid. Dat gebeurde op vraag van de Vlaamse overheid. Het VPP vertegenwoordigt een grote groep patiënten, ook binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar personen met een verslavingsproblematiek maakten hiervan nog geen deel uit. >

Edito: OPGanG ontwikkelt nieuw model voor regionale patiëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg

In de geestelijke gezondheidszorg krijgen patiëntenvertegenwoordigers steeds vaker de vraag om te participeren in zorginstellingen en op beleidsniveau. Maar om die participatie op een goede manier in te vullen, moeten deze ervaringsdeskundigen ondersteund worden. Het Vlaams Patiëntenplatform werkte hiervoor samen met OPGanG, Trefpunt Zelfhulp en de vzw UilenSpiegel een toekomstmodel uit. De Vlaamse overheid kende een projectsubsidie van één jaar toe om dit toekomstmodel te toetsen en verder uit te werken. >

Edito: Iedereen verdient vakantie

Vakantie! Dat is even loslaten van wat moet en tijd om je goesting te doen. Je volgt je nieuwsgierige neus en scherpt je verwondering aan. Vakantie is voelen dat je écht leeft. Helaas hebben veel mensen het knap lastig om op vakantie te gaan. Het netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’ probeert die drempels weg te nemen. >

Standpunt: Column: En wat als je niet binnen het plaatje past?

De algemene beleidsnota van 27 oktober 2016 kondigde al aan dat behandelend artsen voor hun verantwoordelijkheid geplaatst zouden worden. Voor hen zouden er profielen komen waarin per type van pathologie een soort van standaardduur van tijdelijke, volledige arbeidsongeschiktheid zou worden aangegeven. Behandelend artsen die significant en ongefundeerd van deze standaarden afwijken, zouden hierop worden aangesproken. >