Samenspraak

Nummer 95, november 2018

Inhoud

Interview: Doelzoeker zet de levensdoelen van de patiënt echt centraal

Hoe communiceer je als persoon met een chronische ziekte met je zorgverleners over wat jij belangrijk vindt in jouw leven en welke dingen je graag doet? Tot voor kort beschikten patiënten nog niet over een goed instrument om hun levensdoelen in kaart te brengen. Daarom ontwikkelde het Vlaams Patiëntenplatform de Doelzoeker. De komende maanden zullen patiëntenverenigingen en zorgverleners het instrument verder uittesten. >

Interview: Hoe ervaart de patiënt de Doelzoeker?

Sinds november 2018 testen patiënten en zorgverleners de Doelzoeker uit. Op basis van hun ervaringen bekijken we of er nog verbeteringen aan het instrument nodig zijn. Om een eerste idee te krijgen, vroegen we aan Sybiel Verstraete, persoon met MS en lid van de raad van bestuur van het VPP, om de Doelzoeker al eens uit te testen. >

Edito: Doelzoeker in de praktijk

Op 12 november 2018 stelden we Doelzoeker voor de eerste keer voor bij één van onze patiëntenverenigingen. De primeur vond plaats bij Ups & Downs in Limburg. >

Edito: Derdebetaler bij de huisarts voor iedereen?

Bij 1 op 9 patiënten wordt de derdebetalersregeling niet toegepast hoewel ze hier recht op hebben. Dit blijkt uit een evaluatierapport van de derdebetalersregeling die huisartsen sinds 1 oktober 2015 verplicht moeten toepassen bij patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Op basis van dit rapport formuleert het Observatorium voor de chronische ziekten, waarin ook het VPP zetelt, enkele belangrijke aanbevelingen. >

Edito: Patiënten hopen op betere samenwerking tussen zorgverleners in eerste lijn

In de juni-editie van onze nieuwsbrief publiceerden we een interview met Minister Jo Vandeurzen over de hervorming van de eerstelijnszorg en een verslag van ons eerste uitwisselingsmoment rond participatie in de eerstelijnszones. Op 11 september 2018 organiseerden we in Berchem een tweede uitwisselingsmoment. We geven jullie graag een overzicht van de belangrijkste conclusies van deze activiteit. >

Interview: Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg in de eerste lijn

Hoe is het gesteld met de kwaliteit en patiëntveiligheid in de eerstelijnsgezondheidszorg, waarin bijvoorbeeld huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers en kinesitherapeuten werken? Melissa Desmedt onderzocht het in haar doctoraat aan de UHasselt. De grootste uitdaging voor de toekomst is volgens haar dat zorgverleners uit alle sectoren beter met elkaar moeten samenwerken. >

Edito: Meer financiële zekerheid voor jongeren met een chronische ziekte

Jongeren met een chronische ziekte vormen een kwetsbare doelgroep. Ze bevinden zich op een kantelmoment in hun leven omdat ze starten met studeren of op zoek gaan naar een job. Door hun chronische ziekte krijgen ze niet altijd gelijke kansen op de arbeidsmarkt, ervaren ze problemen wanneer ze een verzekering afsluiten, moeten ze stoppen met hun studies, enzovoort. Die verschillende drempels werden onder de loep genomen tijdens een project van Kom Op tegen Kanker en dat leverde een aantal belangrijke beleidsaanbevelingen op. >

Edito: Rechtzetting

In het artikel over onze bevraging rond het gedeeld patiëntendossier, dat verscheen in de nieuwsbrief van september 2018, werden 2 grafieken niet correct weergegeven. Het artikel met de juiste grafieken lees je hier. In figuur 10 vind je nu de correcte cijfers. In figuur 11 werd de kleurlegende aangepast. >

Standpunt: Column: Feest van de democratie

Vlaanderen wordt ingedeeld in eerstelijnszones: 60 om precies te zijn. In die eerstelijnszones zullen zorgverleners, diensten, organisaties én lokale besturen elkaar vinden om echt werk te maken van integrale zorg. Dat is niet alleen mijn wens maar ook gewoon het doel van de hervorming van de eerste lijn waar we met heel veel stakeholders hard aan werkten. >