Samenspraak

Nummer 94, september 2018

Inhoud

Edito: Het gedeeld elektronisch patiëntendossier: wat is de visie van de patiënt?

De digitale sneltrein lijkt niet meer te stoppen. Ook binnen de gezondheidszorg eist technologie zijn plaats op. Meer technische mogelijkheden zouden moeten leiden tot betere en efficiëntere zorg. Maar zijn dit echt verbeteringen voor de patiënt en wat vindt hij of zij belangrijk? Het VPP wilde graag weten hoe de patiënt denkt over het gedeeld elektronisch patiëntendossier. Daarom organiseerden we deze zomer een bevraging. >

Interview: De patiënt moet zelf kunnen kiezen wanneer hij welke gegevens ziet

Op 8 mei 2018 lanceerde Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het federale gezondheidsportaal Mijngezondheid. Welke nieuwigheden mogen we nog verwachten van Mijngezondheid? Hoe kunnen we alle burgers laten kennis maken met het portaal? En hoe overtuigen we alle ziekenhuizen om gegevens te delen met de patiënt? We legden onze vragen voor aan minister De Block. >

Edito: Patiënten krijgen vorming rond e-healthdiensten

In het voorjaar organiseerde éénlijn.be in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform trainingssessies voor patiënten om hen te leren werken met de verschillende e-healthdiensten. In de vormingen stond het gedeeld elektronisch patiëntendossier centraal. Omwille van de grote interesse binnen onze ledenverenigingen (meer dan 100 inschrijvingen!) werd de opleiding driemaal georganiseerd: in Hasselt, Antwerpen en bij de Diabetes Liga in Gent. >

Goed om te weten: Wist je dat?

Wist je dat je eerst je toestemming moet geven voor gegevensdeling, voordat je jouw gedeelde gegevens online kan inkijken? We verzamelden interessante weetjes rond het thema e-health. >

Edito: Welke gegevens delen ziekenhuizen met de patiënt?

Uit onze bevragingen bleek eerder al dat patiënten vragende partij zijn om hun medische gegevens online in te kijken. Het is een belangrijk hulpmiddel om verslagen rustig te kunnen nalezen, om te communiceren met andere zorgverleners en om vragen voor de arts voor te bereiden. Om een overzicht te krijgen van welke medische gegevens de ziekenhuizen momenteel elektronisch delen met de patiënt, deed het Vlaams Patiëntenplatform deze zomer een telefonische bevraging over gegevensdeling met de patiënt bij alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. >