Samenspraak

Nummer 93, juni 2018

Inhoud

Interview: Interview met minister Jo Vandeurzen over de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg

Waarom moet de eerstelijnszorg, waarin o.a. huisartsen, tandartsen en kinesitherapeuten werken, hervormd worden? Wat zal je daar als patiënt van merken? En hoe kunnen patiënten een stem krijgen in de eerstelijnszones? We vragen het aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, neemt deel aan het gesprek om de vragen van personen met een chronische ziekte te benadrukken. >

Edito: Hoe kunnen patiënten een rol spelen in de eerstelijnszones?

In Vlaanderen wordt momenteel de eerstelijnszorg, waarin o.a. huisartsen, tandartsen, thuisverpleegkundigen en kinesitherapeuten werken, hervormd. Het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde hierover een info- en uitwisselingsmoment op dinsdag 15 mei. Patiënten die zich actief willen inzetten in de nieuwe eerstelijnsstructuren kwamen luisteren hoe ze zo’n rol kunnen opnemen. >

Edito: Regering bereikt slecht akkoord over sancties langdurig zieken

Werknemers die niet meewerken aan het re-integratietraject riskeren een deel van hun ziekte-uitkering te verliezen. Dat besliste de federale regering op vrijdag 18 mei 2018. Het VPP is absoluut geen voorstander van deze sancties voor werknemers. We hebben ook bedenkingen bij de sancties voor werkgevers. Die gaan volgens ons niet ver genoeg. >

Edito: Wat betekent het systeem van toegelaten arbeid voor jou?

De voorbije maanden ontving het Vlaams Patiëntenplatform heel wat ongeruste telefoons en mails van patiënten over de hervorming van het systeem van toegelaten arbeid dat op 1 april in werking trad. Naar aanleiding hiervan vond op 10 april 2018 een overleg plaats met het kabinet van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block. In dit artikel lichten we het nieuwe systeem toe en brengen we verslag uit van het overleg met het kabinet. >

Interview: Interview DUOday

Op DUOday laten bedrijven werkzoekenden met een arbeidsbeperking stage lopen. Dankzij deze sensibiliseringsactie kunnen mensen met een beperking tonen wat ze waard zijn en kunnen werkgevers kennis maken met hun kwaliteiten. Omdat het VPP het belangrijk vindt dat mensen met een beperking kansen krijgen op de arbeidsmarkt nodigden we Bernadette uit om eind april enkele halve dagen mee te draaien op het VPP. In onderstaand interview vertelt ze hoe zij die dagen beleefde en hoe het is om met een chronische ziekte te werken of op zoek te gaan naar een nieuwe job. >

Edito: Werk & zorg: een noodzakelijk partnerschap

Mensen moeten ondanks hun handicap, hun beperkingen en hun problemen toch de kans krijgen om deel uit te maken van de maatschappij en van de arbeidsmarkt. Wie deze mensen begeleidt, moet vooral kijken naar hun sterktes en vaardigheden en hen daarin laten groeien. Dat is de visie van het decreet van de werk- en zorgtrajecten. Het Vlaams Patiëntenplatform en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid (GOHA) formuleerden enkele bedenkingen over dit decreet. >

Edito: Screening van ziekenhuiswebsites werpt vruchten af

Het Vlaams Patiëntenplatform ijvert al sinds 2014 voor correcte, volledige en duidelijke informatie voor de patiënt op alle ziekenhuiswebsites. We ontwikkelden een instrument, de website-indicator, waarmee we jaarlijks Vlaamse ziekenhuiswebsites op hun patiëntgerichtheid screenen. De Christelijke Mutualiteit checkte naar aanleiding van de Europese dag Rechten van de patiënt, de websites van ziekenhuizen op vlak van kosten en patiëntenrechten. Wat blijkt? Vlaamse ziekenhuizen die deelnemen aan de website-indicator van het VPP behalen betere scores. >

Interview: Interview Lieven Annemans

Lieven Annemans, professor gezondheidseconomie aan de Universiteit Gent, kwam op onze algemene vergadering vertellen hoe geld onze gezondheid bepaalt. In zijn boek ‘Je geld of je leven in de gezondheidszorg’ toont hij aan de hand van concrete voorbeelden aan wat er fout gaat en formuleert hij mogelijke oplossingen. >

Edito: Actie patiëntenrechten zet recht op inzage in de kijker

Jaarlijks trekt het VPP op 18 april, Europese dag Rechten van de patiënt, er op uit. Op deze dag willen we de rechten van de patiënt extra in de schijnwerpers zetten. Dit jaar draaide onze actie rond “het recht op inzage in je dossier” in de geestelijke gezondheidszorg. De personeelsploeg van het VPP trok samen met een ploeg vrijwilligers naar één psychiatrisch ziekenhuis per provincie om er aan patiënten uitleg te geven en flyers uit te delen. >

Standpunt: Column Ilse Weeghmans: de patiënt in veilige handen?

‘We hebben een topgezondheidszorg' zeggen we. Maar we weten dat niet, meten te weinig en hebben geen enkel cijfer over medische ongevallen of medische incidenten in onze zorg. Voor ziekenhuizen vinden we een topje van de ijsberg terug via het Fonds medische ongevallen. Maar voor de eerste lijn zijn er geen cijfers beschikbaar. Al neemt een enkele eerstelijnsorganisatie wel al kleine initiatieven om incidenten in kaart te brengen. >