Samenspraak

Nummer 90, november 2017

Inhoud

Edito: Welke kansen biedt de ziekenhuishervorming?

De ziekenhuishervorming is een actueel topic sinds Maggie De Block minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is. Het Vlaams Patiëntenplatform trok naar de verschillende provincies om zijn leden hierover te informeren en te consulteren. Hoe kijkt de patiënt naar deze hervorming? Wat zijn de voordelen voor de patiënt? Wat zijn onze bekommernissen? >

Edito: 15 jaar patiëntenrechten: Tijd voor (r)evolutie!?

De wet patiëntenrechten bestaat dit jaar 15 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag organiseerde het Vlaams Patiëntenplatform op vrijdag 6 oktober een symposium om de wet te evalueren en aanbevelingen te doen. Meer dan 160 patiënten, zorgverleners, ombudspersonen en beleidsmensen waren aanwezig om samen te luisteren naar de aanbevelingen van patiënten! In het debat toonden de partners uit de gezondheidssector en de overheid zich bereid om het publiek actief te informeren over patiëntenrechten en samen werk te maken van een betere toepassing van de wet patiëntenrechten en van een toegankelijker klachtrecht. >

Edito: Welke zorg valt onder de Vlaamse Sociale Bescherming?

Ben je ouder dan 25 jaar en woon je in het Vlaams gewest? Dan betaal je elk jaar 50 of 25 euro aan de zorgkas van je ziekenfonds. Wie in Brussel woont kan kiezen om zich aan te sluiten. Op die manier blijft de zorg voor iedereen betaalbaar. Dankzij deze bijdrage kan je beroep doen op de tegemoetkomingen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Deze bestaat uit de zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. >

Edito: Jij bent een kei, dankzij je steun voor wie kwetsbaar is

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische kwetsbaarheid, bij zichzelf of in haar of zijn naaste omgeving. Toch blijven tegenslag en ziekte dikwijls moeilijk bespreekbaar. Similes, de vereniging voor familie van psychisch kwetsbare mensen, lanceert daarom een campagne voor het grote publiek. De organisatie roept iedereen op om mensen die zorg dragen voor iemand anders te steunen. >