Samenspraak

Nummer 88, juni 2017

Inhoud

Interview: Wat is een Persoonsvolgend budget? Interview met Lien Van de Wiel, coördinator bijstandsorganisatie absoluut vzw

Waarvoor kunnen mensen die recht hebben op een Persoonsvolgend Budget (PVB) terecht bij bijstandsorganisaties? Wat is een PVB en welke problemen duiken er op? Sinds de nieuwe wetgeving van januari 2016 krijgt het Vlaams Patiëntenplatform heel wat vragen over het PVB. Daarom hadden we een gesprek met Lien Van de Wiel, coördinator van absoluut vzw. Deze bijstandsorganisatie informeert en ondersteunt budgethouders bij de organisatie en besteding van hun Persoonsvolgend Budget (PVB). >

Edito: Update thematische nieuwsbrief 'werken met een chronische aandoening'

Elk jaar staat het septembernummer van de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform in het teken van één onderwerp. Een thematische nieuwsbrief gaat dieper in op dat thema en bundelt zoveel mogelijk belangrijke informatie voor onze leden. In de themanieuwsbrieven komen ook tips & tricks, getuigenissen en interviews met professionals aan bod. Dit jaar geven we je een heleboel praktische tips waarmee je kan besparen op je gezondheidskosten. In 2014 wijdden we een thematische nieuwsbrief aan ‘werken met een chronische aandoening’. Die herwerken we momenteel. >

Edito: Responsabilisering van langdurig zieken? Het belang van vrijwilligheid!

Sinds 1 januari 2017 nam de federale regering nieuwe maatregelen om de re-integratie van langdurig zieken naar werk vlotter en sneller te laten verlopen. Personen die langdurig ziek zijn, kunnen in een re-integratietraject stappen om geleidelijk aan terug aan de slag te gaan. Dat kan bij hun huidige werkgever en in overleg met de adviserend geneesheer, de arbeidsgeneesheer en hun behandelend arts, ofwel bij een nieuwe werkgever, met begeleiding van de VDAB. Het VPP vindt het belangrijk dat dit re-integratietraject vrijwillig gebeurt. >

Edito: Patiënten geven hun mening over de kostprijs van consultaties bij Centra Geestelijke Gezondheidszorg

De tarieven die Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) aanrekenen aan patiënten, zijn wettelijk vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. De overheid wil dit aanpassen en vroeg de mening van patiënten(vertegenwoordigers). Wat vinden ze van de huidige tarieven? Zouden ze online hulpverlening overwegen? Is het fair om mensen te laten betalen als ze hun afspraak niet tijdig annuleren? >

Edito:

Voor het eerst deed Vlaanderen mee met de internationale “What matters to you?”-dag op 6 juni, een initiatief van het Institute of Healthcare Improvement (IHI). Kwaliteitsvolle zorg heeft immers niet enkel te maken met de technische uitvoering van het zorgproces (“What’s the matter?”), maar ook met de persoonlijke noden en bezorgdheden van de patiënt (“What matters to you?”). Zorgnet-Icuro en een hele reeks partners riepen teams en individuen op om een grote of kleine actie hierrond op touw te zetten. Ook het VPP steunt het initiatief. >

Edito: What matters to you campagne zet warme zorg in de kijker

Voor het eerst deed Vlaanderen mee met de internationale “What matters to you?”-dag op 6 juni, een initiatief van het Institute of Healthcare Improvement (IHI). Kwaliteitsvolle zorg heeft immers niet enkel te maken met de technische uitvoering van het zorgproces (“What’s the matter?”), maar ook met de persoonlijke noden en bezorgdheden van de patiënt (“What matters to you?”). Zorgnet-Icuro en een hele reeks partners riepen teams en individuen op om een grote of kleine actie hierrond op touw te zetten. Ook het VPP steunt het initiatief. >

Edito: Wist je dat...

…Unia een onlinetool, eDiv, heeft met cursussen over antidiscriminatie en de antidiscriminatiewetgeving? >