Samenspraak

Nummer 87, maart 2017

Inhoud

Edito: 15 jaar patiëntenrechten: tijd voor een evaluatie

Sinds 2002 bestaat er een wet patiëntenrechten om een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg te verzekeren. De wet garandeert dat iedere persoon die zorg nodig heeft, meerdere rechten krijgt als patiënt. Zo weet de patiënt wat hij mag verwachten en weet de zorgverlener wat van hem verwacht wordt. Een goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener blijft een voorwaarde voor kwalitatieve zorg! >

Edito: Minister Vandeurzen stelt hervorming eerstelijnszorg voor op algemene vergadering VPP

Op zaterdag 18 maart verwelkomden we ruim 40 vertegenwoordigers van onze ledenverenigingen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Het was een boeiende en aangename voormiddag! Minister Jo Vandeurzen beet de spits af en stelde de hervorming van de eerstelijnszorg voor. Daarna blikten we terug op onze werking van het voorbije jaar en stelden onze plannen voor 2017 voor in de vorm van een quiz. >

Edito: VPP ontwikkelt een instrument om levensdoelen te formuleren

Personen met een chronische aandoening willen dat er in het zorgproces rekening wordt gehouden met de doelen die zij belangrijk vinden. Bepaalde activiteiten willen ze graag blijven doen omdat die belangrijk zijn voor hun levenskwaliteit. Het VPP zal een instrument ontwikkelen dat hen helpt om die levensdoelen te formuleren. >

Edito: Europese referentienetwerken zeldzame ziekten opgericht

Op 1 maart 2017 zijn er Europese referentienetwerken (ERN) van start gegaan rond 24 groepen van aandoeningen, variërend van kanker bij kinderen tot immuunziekten. Hierbij zijn in totaal meer dan 900 uiterst gespecialiseerde medische teams uit 26 landen aangesloten. België is betrokken bij 23 van deze netwerken. In de toekomst zullen zorgverleners nog oproepen ontvangen van de Europese Commissie om voorstellen in te dienen voor nieuwe ERN’s of om lid te worden van bestaande netwerken. >

Edito: Een nieuw beleid voor mobiliteitshulpmiddelen

Patiënten die minder mobiel zijn of zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen gebruiken mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolwagen, loophulpmiddelen of een aangepaste fiets. Op dit moment regelen het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) en het RIZIV de toekenning en financiering van mobiliteitshulpmiddelen. Maar de zesde staatshervorming brengt hier binnenkort verandering in. >

Edito: Maatregelen arbeidsongeschiktheid: een stand van zaken

In januari hadden we een gesprek met het kabinet Sociale Zaken over de nieuwe maatregelen rond re-integratie van langdurig zieken en de beleidsnota van de minister van Sociale Zaken Maggie De Block. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit deze beleidsnota en een stand van zaken. >

Goed om te weten: Wist je dat...

Unia een nieuwe brochure publiceerde over redelijke aanpassingen op het werk? Met deze brochure wil Unia het begrip ‘redelijke aanpassingen’ toelichten aan alle betrokkenen en ze gebruikt daarvoor concrete praktijkvoorbeelden. >