Samenspraak

Nummer 85, november 2016

Inhoud

Edito: Wat wordt terugbetaald van het niet-dringend ziekenvervoer

Regelmatig verschijnt er in de media een verhaal van een patiënt die een heel hoge factuur moet betalen voor het niet-dringend ziektevervoer. De patiënt of zijn mantelzorger was vooraf niet op de hoogte van de kostprijs en komt hierdoor in financiële problemen. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte per ziekenfonds een overzicht van de terugbetalingen van het niet-dringend ziekenvervoer. Zo kunnen patiënten op voorhand inschatten hoeveel het ziekenvervoer zal kosten. >

Edito: Gebruiksvriendelijke medicatieschema's: hulpmiddel om geneesmiddelen correct en veilig te gebruiken

Een medicatieschema biedt de patiënt een overzicht van welke geneesmiddelen hij wanneer en op welke manier moet nemen. Er lopen momenteel allerlei acties om een gedeeld medicatieschema binnen onze gezondheidszorg te realiseren. Ook de patiënt en zijn mantelzorger worden daarbij betrokken. Zij zullen net zoals hun zorgverleners (online of op papier) toegang krijgen tot hun medicatieschema. Dat zal patiënten en mantelzorgers helpen om geneesmiddelen correct en veilig te gebruiken. >

Edito: Nieuwe website OPGanG lanceert 'weer-op-gang'-kaart

OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid, ontwikkelde deze zomer een nieuwe website: www.opgang.be. Daarop biedt OPGanG ook de interactieve ‘weer-op-gang’ kaart aan. Dit is een middel om personen na een psychiatrische opname te ondersteunen. >

Edito: Hervorming eerstelijnszorg: uitkijken naar eerstelijnsconferentie

De Vlaamse minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, wil de eerstelijnszorg versterken. Om de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers,… te versterken is een hervorming nodig. De noden, knelpunten, wensen en verwachtingen die patiënten ervaren spelen daarin een belangrijke rol. >

Edito: Projecten geïntegreerde zorg in Brussel en Limburg

Op 19 oktober 2015 keurden de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid een Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken goed: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’. Het plan wordt onder meer uitgevoerd in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. We geven een overzicht van de projecten waarbij het Vlaams Patiëntenplatform betrokken is. >

Interview: Verlenging project handicap en arbeid

De vzw Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap vzw (GRIP vzw) diende in het kader van de hervorming van het Evenredige Arbeidsdeelname-beleid (EAD) een nieuw projectvoorstel in. Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA), waar het Vlaams Patiëntenplatform lid van is, zal dit project uitwerken. In dit artikel lichten we de hervorming rond evenredige arbeidsdeelname toe en bekijken we hoe het nieuwe projectvoorstel Handicap en Arbeid daarin past. >

Edito: Onderling.be ondersteunt patiëntenorganisaties

Hoe rekruteer je vrijwilligers? Hoe organiseer je een evenement? Hoe vul je een belastingsaangifte in? Het zijn vragen waar elke vereniging wel eens mee worstelt. In 2015 lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) samen met Trefpunt Zelfhulp en met de steun van de Koning Boudewijnstichting Onderling.be, een online platform om patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen te ondersteunen. >