Samenspraak

Nummer 83, juni 2016

Inhoud

Edito: Afscheid van Ritta Waelput

Op 15 april overleed Ritta Waelput op 78-jarige leeftijd. Ze was een van de stichtende leden van het Vlaams Patiëntenplatform en spande zich ook in voor vele andere initiatieven. >

Actie!: Naar een toegankelijk klachtrecht ingebed in een kwaliteitsbeleid

18 april was de Europese dag van de rechten van de patiënt. Zoals ieder jaar maakt het VPP op die dag van de gelegenheid gebruik om de patiëntenrechten in de verf te zetten. Dit jaar richtten we onze pijlen op het klachtrecht en stelden we trots onze nieuwe brochure over het thema patiëntenrechten voor. >

Edito: Opening regionale antenne: ZOPP Limburg

In mei vond de officiële opening plaats van onze regionale antenne in de provincie Limburg. ZOPP Limburg staat voor Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie en ondersteunt en begeleidt verenigingen en afdelingen die in Limburg actief zijn. ZOPP Limburg is een samenwerkingsinitiatief tussen het Vlaams Patiëntenplatform vzw en het Trefpunt Zelfhulp vzw. >

Edito: Big data in de gezondheidszorg: infomoment met patiëntenvertegenwoordigers

De huidige informatietechnologie biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden gegevens - ook wel ‘Big Data’ genoemd – op te slaan, op een snelle manier te analyseren en verbanden te vinden. Big Data krijgt steeds meer aandacht binnen de gezondheidszorg. Het VPP vond het dan ook hoog tijd om patiëntenverenigingen te informeren over Big Data en enkele eerste reflecties van patiëntenvertegenwoordigers over dit thema te verzamelen. Het gaat immers over gegevens die vaak betrekking hebben op patiënten. >

Edito: Expertisecentra voor zeldzame ziekten

Het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde de afgelopen maanden een uitgebreide bevraging bij patiëntenverenigingen die werken rond een zeldzame ziekte. Voor een goed begrip van de resultaten is het belangrijk om de context goed te schetsen. Daarom beginnen we met de toelichting van enkele basisbegrippen en de stand van zaken in het beleid rond zeldzame ziekten. >

Edito: Wat betekent het M-decreet voor kinderen met een chronische ziekte?

Kinderen met een chronische ziekte hebben het niet altijd gemakkelijk om naar school te gaan. Ze zijn bijvoorbeeld vaak afwezig waardoor ze lessen missen of ze hebben bepaalde ondersteuning nodig op school die niet altijd voorzien is. Ondanks bepaalde moeilijkheden is het toch belangrijk dat deze kinderen les kunnen volgen in het gewoon onderwijs en hierin ondersteund worden. Dit recht op ondersteuning in het gewoon onderwijs staat vermeld in het M-decreet dat sinds 1 september 2015 van toepassing is in alle Vlaamse scholen. De ‘M’ staat hierin voor ‘maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften’. >

Edito: Apothekersattesten voor verzekeraar elektronisch via AssurPharma: stand van zaken

Via het project AssurPharma kunnen apothekersattesten voor de verzekeraar sinds 1 december 2015 elektronisch bezorgd worden. De beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (Assuralia) en de beroepsverenigingen van Belgische apothekers (APB & OPHACO) sloegen de handen in elkaar om de procedure voor de vergoeding van geneesmiddelen door hospitalisatieverzekeringen of andere ziektekostenverzekeringen te vereenvoudigen. In dit artikel geven we een stand van zaken van dit project. >

Edito: De patiënt als partner in de eerstelijn!

Een sterke eerstelijn is heel belangrijk om aan patiënten een goede kwaliteit van zorg te garanderen. Met eerstelijn bedoelen we onder andere de zorg van de huisarts, kinesitherapeut, thuisverpleegkundige en apotheker. Onze Vlaamse minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, wil de eerstelijn versterken. Ter voorbereiding van deze hervorming zijn er zes werkgroepen opgericht waar voorstellen gedaan worden om de eerstelijn te versterken. Het VPP neemt deel aan elk van de zes werkgroepen. Hieronder de krachtlijnen uit de ontwerpteksten van volgende werkgroepen: ‘integrale zorgmodellen’, ‘de persoon met een zorgnood centraal’, ‘taakstelling en structuurintegratie’, ‘geografische afbakening van de zorgregio’s’, ‘innovatie’ en ‘kwaliteit en gegevensdeling’. >

Edito: Werkingsverslag Opvolgingsbureau voor tarifering

Gezondheidsproblemen kunnen voor moeilijkheden zorgen wanneer je een schuldsaldoverzekering wil afsluiten. Zo kan je te maken krijgen met een bijpremie of een weigering. Sinds 1 januari 2015 kunnen kandidaat-verzekerden, die met een medische bijpremie van meer dan 75% of een weigering geconfronteerd worden, terecht bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Dit bureau zal onderzoeken of de beslissing van de schuldsaldoverzekeraar vanuit medisch en verzekeringstechnisch oogpunt correct is. >

Edito: Informatie bevolkingsonderzoek via Vitalink

Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse Overheid voor gegevensdeling in de eerstelijnszorg, stelt sinds kort informatie over bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, borstkanker en dikkedarmkanker beschikbaar voor artsen en patiënten. Als patiënt kan je deze informatie bekijken via de Patient HealthViewer die je kan downloaden op de website van je mutualiteit. >