Samenspraak

Nummer 82, maart 2016

Inhoud

Edito: Algemene Vergadering: 19 maart 2016 - Verslag en lezing van Ri De Ridder

Op zaterdag 19 maart mochten we ongeveer 40 vertegenwoordigers van onze ledenverenigingen verwelkomen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Het werd een boeiende en aangename voormiddag! Er kwam heel wat informatie aan bod over onze werking van het voorbije jaar en we stelden onze plannen voor 2016 voor in de vorm van een journaal. Als kers op de taart kwam Ri De Ridder, Directeur-generaal Geneeskundige verzorging van het RIZIV, meer toelichting geven over de pilootprojecten geïntegreerde zorg. Hij gaf bovendien zijn visie op patiëntenparticipatie binnen het RIZIV mee. >

Nieuws: NIEUW - Brochures verzekeringen & patiëntenrechten

Nieuwe wetgeving en evoluties zorgden ervoor dat onze brochures over verzekeringen en patiëntenrechten aan een update toe waren. Ze kregen niet alleen een fris nieuw uitzicht, maar ook de inhoud werd geactualiseerd. Neem zeker een kijkje! >

Goed om te weten: Wist je dat...

...al één Belg op vier zijn toestemming voor het delen van gezondheidsgegevens gaf? ...de jaarlijkse vergelijking van de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten beschikbaar is? ..er sinds 1 januari 2016 een nieuw getuigschrift is voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid? >

Actie!: VPP ON TOUR 2016 - Een succesvolle eerste editie

Eind februari en begin maart organiseerde het VPP in elke provincie een contactmoment voor patiëntenverenigingen uit de regio. Het is niet voor iedereen evident om telkens af te zakken naar Heverlee voor een bijeenkomst van het VPP. Bovendien willen we onze werking in de toekomst meer regionaal verankeren en wilden we met deze bijeenkomsten al eens op verkenning gaan. Het werd een heel leerrijke en fijne ervaring! >

Edito: Een tegemoetkoming in de kijker - Tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers

Chronische pijnpatiënten kunnen in bepaalde gevallen beroep doen op een tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers. Deze tegemoetkoming zorgt er ook voor dat de kosten van de pijnmedicatie meegerekend worden voor de maximumfactuur (MAF) van de patiënt. Hieronder geven we informatie mee over de toekenningsvoorwaarden en de aanvraagprocedure. >

Edito: Elektronische toegang tot je patiëntendossier - Patiënten denken mee na over juridische en praktische vragen

Ga even mee terug in de tijd… Naar het jaar 2002 om precies te zijn. Een enkeling had al gehoord van een tablet of een smartphone en ook elektronische gegevensdeling stond nog in zijn kinderschoenen. In dat jaar werd de wet patiëntenrechten gestemd. De wet bevat enkele rechten in verband met het patiëntendossier. Zo heb je recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier, maar heb je ook recht op inzage en op een afschrift van je dossier. >