Samenspraak

Nummer 81, januari 2016

Inhoud

Edito: GEZOCHT: getuigenissen over klachtrecht!

In het voorjaar van 2016 komt er een update van onze brochure ‘Ken je rechten als patiënt’. We passen de brochure aan met actuele informatie, maar willen ook focussen op het klachtrecht. Daarom zijn we op zoek naar getuigenissen! >

Edito: Het eerste 'antennejaar' - 366 dagen om ervoor te gaan!

2015 was een spannend jaar voor het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Op onze Algemene Vergadering in maart bracht minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, een heel fijne boodschap. Ze kondigde er aan dat ze de subsidieaanvraag van het VPP en Trefpunt Zelfhulp voor de oprichting van regionale antennes ondersteunt. >

Edito: Onderwijs - Mogelijkheden voor chronisch zieke kinderen

Kinderen met een chronische ziekte 'pendelen' vaak tussen ziekenhuis, thuis en de school en kunnen dus niet altijd onderwijs volgen. In sommige ziekenhuizen zijn scholen voorzien, maar lang niet elk ziekenhuis heeft deze erkenning. Dat betekent dat kinderen die vaak afwezig zijn lessen missen en het contact met de klasgenootjes verliezen. Ze lopen een leerachterstand op en verliezen de voeling met het schoolgebeuren. Dat schoolgebeuren vormt een belangrijk onderdeel in de opvoeding van elk kind. >

Edito: Ondertussen in het Observatorium... - Stand van zaken

Twaalf patiëntenvertegenwoordigers uit de ledenverenigingen van het Vlaams Patiëntenplatform zetelen in het Observatorium voor de chronische ziekten, een adviesorgaan binnen het RIZIV. Ze kaarten er de noden en knelpunten van chronisch zieken aan. De thema’s die aan bod komen zijn erg uiteenlopend. Daarom willen we jullie met een regelmatige update van de werkzaamheden graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het Observatorium. >

Edito: In een nieuw kleedje - De studiegroepen van het VPP

Het concept van de studiegroepen is de voorbije jaren wat veranderd. We willen meer mensen de kans bieden om, afhankelijk van het specifieke thema, aanwezig te zijn bij onderwerpen die hen aanbelangen. Daarom zullen de klassieke studiegroepen vanaf dit jaar vervangen worden door een nieuw concept: de 'VPP-activiteit'. >

Edito: Ziekenhuizen maken er werk van - Een patiëntgerichte website

Het Vlaams Patiëntenplatform neemt actief deel aan het kwaliteitsindicatorenproject VIP² algemene ziekenhuizen. In dat kader ontwikkelde het VPP twee patiëntgerichte indicatoren, namelijk de ‘Vlaamse Patiënten Peiling’ en de indicator ‘patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite’. >

Edito: Organisatie van de eerstelijn door de ogen van onze leden - De eerstelijnsconferentie

Patiënten met een chronische ziekte komen met heel wat zorgverleners in de eerstelijn in contact: huisarts, apotheker, tandarts, kinesitherapeut, thuiszorgdiensten... Voor de continuïteit van de zorgverlening is het dan ook belangrijk dat zorgverleners samenwerken, communiceren en informatie uitwisselen. Bovendien moet er ook gekeken worden wat de patiënt zelf wil en welke doelstellingen hij voor ogen heeft. Welke kwaliteit van leven verwacht hij en hoe kan de zorg hier zo goed mogelijk op afgestemd worden? >