Samenspraak

Nummer 80, november 2015

Inhoud

Edito: In de bloemetjes - Ziekenhuizen die patiëntgerichte kwaliteitsindicatoren meten!

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw reikte op 30 november voor de derde keer een oorkonde uit aan de ziekenhuizen die binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten meten met de Vlaamse Patiënten Peiling én hun website laten beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Gerichte informatie aanbieden aan patiënten en hun ervaringen in kaart brengen, is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. >

Edito: Gezondheidsdata voor wetenschappelijk onderzoek - Oprichting nieuw orgaan

In België bestaan er meer dan 160 registers. Een register is een elektronische databank waar gegevens over gezondheid en gezondheidszorg op een gestructureerde en eenduidige manier verzameld worden bij patiënten, burgers, zorgverleners, ziekenhuizen, woonzorgcentra,… De gegevens zijn nodig voor wetenschappelijk onderzoek. Dergelijk onderzoek is namelijk belangrijk om kennis over de gezondheid van de bevolking te vergaren en om het gezondheidsbeleid te ondersteunen. >

Edito: Mantelzorg - Kan jouw mantelzorger erkend worden?

Op 12 mei 2014 is een wet goedgekeurd die toelaat om mantelzorgers officieel te erkennen. Momenteel werkt men aan de Koninklijke Besluiten om de wetgeving in de praktijk te brengen. De wet omschrijft mantelzorgers als personen die zorg verlenen aan een zwaar zorgbehoevende patiënt. Het gaat voorlopig enkel om de erkenning. Wie erkend wordt als mantelzorger krijgt dus geen extra premies of voordelen. Toch is deze erkenning belangrijk omdat er in de toekomst mogelijk voordelen aan gekoppeld worden (bijvoorbeeld op het vlak van tewerkstelling of pensioen). >

Nieuws: Het Vlaams Patiëntenplatform op Facebook & Twitter

Sinds enkele weken is het VPP ook actief op sociale media. We merkten dat meer en meer van onze verenigingen een profiel of pagina hebben en via deze weg communiceren over hun werking. Zo kunnen we jullie hopelijk nog beter informeren en ondersteunen. >

Edito: Uitdagingen - Chronische zorgmodellen op maat van de patiënt

De voorbije jaren werd er heel wat geschreven over de organisatie van de chronische zorg. Het aantal chronisch zieke patiënten zal in de toekomst sterk toenemen. Hoe kan de zorg hier het beste op worden afgestemd? Hoe zetten we de patiënt centraal? Hoe organiseren we de samenwerking tussen de zorgverleners? Al deze vragen zetten het beleid aan het denken over welk chronisch zorgmodel het beste is voor ons land. >