Samenspraak

Nummer 79, september 2015

Inhoud

Edito: Medische rijgeschiktheid - Inleiding

Wie een geldig rijbewijs wil krijgen, moet slagen voor een theoretisch examen over de verkeersregels en een praktisch rijvaardigheidsexamen met succes afleggen. Om een geldig rijbewijs te krijgen of te behouden moet je bovendien voldoen aan de medische voorwaarden voor rijgeschiktheid. Sommige personen met een chronische ziekte of aandoening hebben een rijgeschiktheidsattest nodig dat aantoont dat ze aan de medische voorwaarden voor rijgeschiktheid beantwoorden. >

Edito: Juridisch kader - Medische minimumnormen

Personen die een (voorlopig) rijbewijs willen aanvragen, moeten op medisch vlak rijgeschikt zijn. Ook bestuurders die al een rijbewijs hebben, moeten blijven voldoen aan de medische voorwaarden. Deze voorwaarden staan beschreven in bijlage 6 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. >

Interview: CARA - Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing: Interview Mark Tant

Sommige kandidaat-bestuurders komen in het kader van medische rijgeschiktheid terecht bij het CARA. Het CARA is het ‘Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing’ en valt, hoewel het een geregionaliseerde materie is, onder de vleugels van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Het Vlaams Patiëntenplatform vzw interviewde Mark Tant (afdelingshoofd), dr. Mieke Van Hove (arts) en Koen Verkammen (aanpasdeskundige). In de interviews geven zij meer uitleg over de werking van het CARA, de medisch-psychologische aspecten en de praktische evaluaties in functie van rijgeschiktheid. >

Interview: CARA - Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing: Interview dr. Mieke Van Hove

Sommige kandidaat-bestuurders komen in het kader van medische rijgeschiktheid terecht bij het CARA. Het CARA is het ‘Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing’ en valt, hoewel het een geregionaliseerde materie is, onder de vleugels van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Het Vlaams Patiëntenplatform vzw interviewde Mark Tant (afdelingshoofd), dr. Mieke Van Hove (arts) en Koen Verkammen (aanpasdeskundige). In de interviews geven zij meer uitleg over de werking van het CARA, de medisch-psychologische aspecten en de praktische evaluaties in functie van rijgeschiktheid. >

Interview: CARA - Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing: Interview Koen Verkammen

Sommige kandidaat-bestuurders komen in het kader van medische rijgeschiktheid terecht bij het CARA. Het CARA is het ‘Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing’ en valt, hoewel het een geregionaliseerde materie is, onder de vleugels van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Het Vlaams Patiëntenplatform vzw interviewde Mark Tant (afdelingshoofd), dr. Mieke Van Hove (arts) en Koen Verkammen (aanpasdeskundige). In de interviews geven zij meer uitleg over de werking van het CARA, de medisch-psychologische aspecten en de praktische evaluaties in functie van rijgeschiktheid. >

Edito: Geneesmiddelen - Invloed op rijgeschiktheid

Bepaalde medicijnen kunnen een invloed hebben op je rijgedrag. Het is aan je arts om te beoordelen of de geneesmiddelen die hij voorschrijft je rijgedrag kunnen beïnvloeden. Het behoort tot zijn taak om jou in te lichten over de mogelijke gevolgen die het voorschreven geneesmiddel (hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie met andere geneesmiddelen of alcohol) op je rijgedrag kan hebben. >

Edito: Rijgeschiktheid en de autoverzekering - Mededelingsplicht en verzwaring van het risico

Wie een verzekering wil afsluiten, is wettelijk verplicht om spontaan alle relevante gegevens aan de verzekeraar mee te delen die belangrijk zijn om het risico in te schatten1. Voor de autoverzekering houdt dit bijvoorbeeld in dat je verplicht bent om de verzekeraar te informeren over je ziekte of aandoening als die een invloed heeft op je rijgeschiktheid. Je doet dat best schriftelijk: voeg er meteen ook een kopie bij van het rijgeschiktheidsattest dat je van je arts of van het CARA kreeg. >

Edito: Rijgeschiktheid en de autoverzekering - Mededelingsplicht en verzwaring van het risico

Wie een verzekering wil afsluiten, is wettelijk verplicht om spontaan alle relevante gegevens aan de verzekeraar mee te delen die belangrijk zijn om het risico in te schatten1. Voor de autoverzekering houdt dit bijvoorbeeld in dat je verplicht bent om de verzekeraar te informeren over je ziekte of aandoening als die een invloed heeft op je rijgeschiktheid. Je doet dat best schriftelijk: voeg er meteen ook een kopie bij van het rijgeschiktheidsattest dat je van je arts of van het CARA kreeg. >

Edito: Wat kan het VAPH voor je doen? Terugbetaling van aanpassingen en aanvullende rijlessen

Iemand die omwille van een handicap of beperking hulpmiddelen nodig heeft om zijn dagelijks leven te organiseren kan terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Zo komt het VAPH onder andere tussen in de kosten wanneer je aanpassingen nodig hebt om als bestuurder of passagier met de wagen (mee) te rijden. Bovendien kan je ook extra rijlessen krijgen om te leren omgaan met je aangepaste wagen. >

Edito: Ouderen en het verkeer - www.senior-test.be

Rijvaardigheid en rijgeschiktheid zijn niet alleen aandachtspunten voor personen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben. Het aantal personen boven de leeftijd van 65 jaar neemt de laatste jaren sterk toe. Ouder worden kan gepaard gaan met een vermindering van een aantal vaardigheden die belangrijk zijn in het verkeer. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit Hasselt een test om te peilen hoe veilig je als senior rijdt. >