Samenspraak

Nummer 78, juni 2015

Inhoud

Actie!: Regionale antennes: een droom in vervulling voor Trefpunt Zelfhulp en Vlaams Patiëntenplatform

Op de Algemene Vergadering van het Vlaams Patiëntenplatform vzw van 14 maart 2015 kondigde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan dat ze patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen regionaal wil ondersteunen. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en Trefpunt Zelfhulp kozen ervoor om in die optiek regionale antennes op te richten. Op 11 juni vond een infomoment voor onze leden plaats: we informeerden de verenigingen over de werking en opstart van de antennes en luisterden naar hun verwachtingen. Naar aanleiding van dit infomoment vroegen we Ilse Weeghmans (VPP) en Peter Gielen (Trefpunt Zelfhulp) wat deze antennes voor patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen zullen betekenen. >

Nieuws: De kwaliteit van Vlaamse ziekenhuizen vergelijken? Het kan met Zorgkwaliteit.be!

4 juni 2015 was een mijlpaal voor het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Die dag werd de website www.zorgkwaliteit.be gelanceerd. Via deze website kan je als patiënt op een eenvoudige manier resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen bekijken en met elkaar vergelijken. De website en de cijfers zijn een resultaat van het Vlaams Indicatorenproject VIP² waaraan ziekenhuizen vrijwillig deelnemen. In editie 66 (januari 2013) van deze nieuwsbrief hebben we jullie een eerste keer over het VIP² kwaliteitsindicatorenproject geïnformeerd. Na 2 jaar is de website nu een feit! >

Actie!: Gezocht: vertegenwoordiger voor je rechten als patiënt!

18 april was de Europese dag van de rechten van de patiënt. Zoals ieder jaar organiseerde het VPP op die dag een actie om de patiëntenrechten in de verf te zetten. Dit jaar legden we de nadruk op het aanduiden van de vertegenwoordiger. In samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ontwikkelden we een folder om patiënten en burgers aan te moedigen om tijdig een vertegenwoordiger aan te duiden, namelijk op het moment dat je dit zelf nog kan beslissen. Op 18 april waren medewerkers van het VPP samen met vrijwilligers in de weer om deze folder in zes woonzorgcentra uit te delen. Hieronder volgt meer uitleg over het doel van onze actie met een paar sfeerfoto’s. >

Edito: Op reis met een chronische ziekte: ben je verzekerd?

Stel: • Je hebt een darmziekte, een reumatische aandoening of een spierziekte en je wil graag op vakantie naar de zon. De ziekte is stabiel maar vóór of tijdens de reis krijg je plots te maken met een onverwachte opstoot van je aandoening. • Je hebt een succesvolle kankerbehandeling achter de rug. Je partner boekte recent een buitenlandse reis voor het hele gezin. Een week voor je vertrek stel je plots symptomen vast die een mogelijk herval van de kanker kunnen betekenen. • Sinds drie jaar ben je vrij van angst en depressie. Je hebt je leven terug onder controle maar tijdens een vakantietrip leidt een onvoorziene gebeurtenis tot een nieuwe angstaanval. Je hebt dringend zorg nodig in het land waar je verblijft. • De astma of diabetes van je dochtertje is niet stabiel. Door onzekerheid over de zorg voor haar ziekte twijfel je om al dan niet een citytrip vast te leggen. >

Edito: Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): een voorstelling

Op de Algemene Vergadering van het Vlaams Patiëntenplatform op zaterdag 14 maart kondigde minister Maggie De Block aan dat het VPP vanaf het najaar in de Raad van Bestuur van het KCE zal zetelen. We maken graag van de gelegenheid gebruik om even stil te staan bij wat het KCE precies doet en welke inbreng het VPP er zal kunnen geven. >

Edito: Welke terugbetaling biedt jouw ziekenfonds voor psychotherapie en psychologische begeleiding?

Het bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut is zelden terugbetaald. De niet-terugbetaalde kosten voor psychologische ondersteuning zorgen er vaak voor dat mensen deze zorg uitstellen of zelfs weigeren. Hier en daar is terugbetaling voor psychotherapie en psychologische begeleiding echter mogelijk, maar deze verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Bovendien is de informatieverstrekking over de terugbetaling niet altijd even duidelijk. Daarom maakte het VPP net als vorig jaar een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten. >

Nieuws: Wijziging derdebetalersregeling op 1 juli 2015

Het Vlaams Patiëntenplatform streeft al jaren naar een veralgemeende én automatische derdebetaler. Dat wil zeggen voor alle patiënten en zonder dat je er zelf naar moet vragen, met als gevolg dat de huisarts ook niet meer kan weigeren om de regeling toe te passen. Op 1 juli 2015 zetten we een stapje in de richting van dat streefdoel. Voor personen met verhoogde tegemoetkoming zal de huisarts voortaan namelijk verplicht én automatisch de derdebetalersregeling moeten toepassen. Dat betekent dat iemand met verhoogde tegemoetkoming enkel het remgeld zal moeten betalen bij de huisarts, zonder er zelf naar te vragen. >