Samenspraak

Nummer 77, maart 2015

Inhoud

Edito: Minister Maggie De Block aan het woord op de Algemene Vergadering

Zaterdag 14 maart was het weer zover: onze jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats in Heverlee. Het zou een bijzondere vergadering worden omdat we voor de eerste keer in de geschiedenis van het VPP een federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken mochten verwelkomen. Onze ledenverenigingen daagden dan ook zeer talrijk op om te horen welke boodschap de minister wilde brengen op een vergadering met patiëntenverenigingen. >

Edito: Wat gebeurt er in het Observatorium?

Intussen zetelt het VPP al meer dan twee jaar in het Observatorium voor de chronische ziekten. We lichten graag nog eens toe wat het Observatorium precies is en welke onderwerpen er aan bod komen. Het is immers dankzij het harde werk van onze patiëntenvertegenwoordigers en op basis van jullie input dat we erin slagen om aandacht te krijgen voor belangrijke knelpunten in het gezondheidsbeleid! >

Edito: Tien ervaringsdeskundigen opgeleid in HEE!-methodiek voor begeleiding Herstelwerkgroepen

Op 27 februari voltooiden vijf duo’s na tien bijeenkomsten de HEE!-kartrekkerscursus in Heverlee. Deze opleiding volgens de HEE!-methodologie uit Nederland werd door OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg, voor het eerst in Vlaanderen geïntroduceerd. HEE! staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid en in dit programma voor kartrekkers werden tien ervaringsdeskundigen gevormd tot begeleiders van Herstelwerkgroepen. >

Nieuws: Internetonderwijs voor alle langdurig zieken

Het Vlaams Patiëntenplatform ijvert al jaren voor een toegankelijk onderwijs voor kinderen met een chronische ziekte. Naast het tijdelijk onderwijs aan huis waar een leerkracht van de school thuis les geeft, bestaat er sinds april 2014 ook synchroon internetonderwijs. In Vlaanderen voorziet Bednet het synchroon internetonderwijs voor kinderen die door ziekte niet naar school kunnen. Het VPP is blij dat Bednet de erkenning krijgt die het verdient en hierdoor nog meer kinderen kan helpen. Hieronder een stukje uit de pers! >

Goed om te weten: Wist je dat... het VPP een vormingsaanbod heeft?

Door de jaren heen bouwden de personeelsleden van het Vlaams Patiëntenplatform vzw een uitgebreide expertise op over de thema’s waar ze rond werken. Deze kennis kunnen ze in de vorm van infosessies of vormingen delen met anderen. Voor onze ledenverenigingen zijn dergelijke vormingen gratis. Tijdens een vorming ontvangen de deelnemers de slides van de presentatie. Indien mogelijk zorgen we ook voor andere documentatie zoals brochures of handleidingen. De duur van de vorming kunnen we op vraag van de vereniging aanpassen. Bovendien kunnen we de inhoud van de vorming ook bijsturen of aanpassen zodat we een vorming op maat van de vereniging kunnen voorzien. >

Goed om te weten: Onderling.be: een online community

Sluit je aan bij de online community van Onderling.be en maak kennis met bestuursleden en actieve trekkers van andere zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen. Steek de koppen bij elkaar, deel tips en zoek samen naar oplossingen. Je helpt zo niet alleen je eigen organisatie. Je zorgt ervoor dat zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in Vlaanderen sterker staan! >