Samenspraak

Nummer 74, september 2014

Inhoud

Edito: 15 jaar Vlaams Patiëntenplatform vzw

Deze nieuwsbrief is een beetje anders dan wat jullie van ons gewend zijn. In 2014 bestaat het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) 15 jaar en daarom is het tijd voor een nieuwsbrief in een feestelijk kleedje! Voorwoord van onze voorzitster, Gemma Reynders-Broos >

Interview: Hoe het allemaal begon...

Hoe is het allemaal begonnen? Waarom is het VPP opgestart? Wie stond er aan de wieg? Allemaal vragen die we afvuurden op Gemma Reynders Broos – die reeds 15 jaar onze voorzitster is – en op onze directeur, Ilse Weeghmans. >

Nieuws: Verjaardagsviering op zaterdag 20 september 2014

Op zaterdag 20 september was het dan zo ver! Al onze ledenvereni-gingen hadden een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn op de viering van ons 15-jarig bestaan in het Provinciehuis in Leuven. Onze verenigingen waren talrijk aanwezig en samen hebben we er een vermoeiende maar vooral interessante dag van gemaakt! >

Beleid: Vijf belangrijke mijlpalen

Dankzij het doorzettingsvermogen van de vrijwilligers, bestuurs- en personeelsleden kan het VPP al een mooie lijst van verwezenlijkingen voorleggen. Hieronder zetten we vijf belangrijke momenten van de afgelopen 15 jaar in de verf. Daarnaast kwamen nog heel wat andere grote en kleine projecten tot stand die je allemaal kan nalezen in de jaarverslagen. >

Actie!: Onze vrijwilligers in de bloemetjes zetten!

Op de volgende pagina’s laten we vrijwilligers aan het woord die recent of al verschillende jaren actief zijn binnen het VPP. Met deze getuigenissen willen we het werk en de inbreng van de vrijwilligers tastbaar maken en hopen we ook andere patiënten te overtuigen om deel te nemen aan onze activiteiten. >

Interview: Waarom is er gekozen voor een patiëntenplatform?

Mieke Vogels was de eerste subsidiërende minister van het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Tijd dus om haar eens aan het woord te laten en te vragen naar haar beweegredenen om 15 jaar geleden de oprichting van een platform van patiënten-verenigingen te ondersteunen. >

Interview: Onze 100ste ledenvereniging: NET & MEN Kanker

2014 is niet alleen het jaar waarin we 15 jaar bestaan, maar ook het jaar waarin we vieren dat we 100 ledenverenigingen hebben. Net & Men Kanker is ons honderdste lid! Kristina Kiekens van de vereniging geeft meer uitleg waarom ze zich aansloten bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw. >