Samenspraak

Nummer 73, juni 2014

Inhoud

Edito: Verslag van onze Algemene Vergadering van 22 maart 2014

Op zaterdag 22 maart 2014 vond de Algemene Vergadering van het Vlaams Patiëntenplatform plaats. Het VPP mocht vijf nieuwe leden verwelkomen, namelijk de Oostrozebeekse Transplantkring, de Vlaamse Vereniging voor Mensen met een Gehoorstoornis vzw, Tubereuze Sclerose in Vlaanderen vzw, de Maretak en Wildgroei vzw. >

Edito: 15 jaar Vlaams Patiëntenplatform vzw!

Exact 15 jaar geleden, op 29 mei 1999, werd het Vlaams Patiëntenplatform vzw opgericht! We willen dit kristallen jubileum graag met onze patiëntenverenigingen vieren. Daarom nodigen we jullie uit op een feestelijke viering op zaterdag 20 september 2014 van 10 tot 16 uur in het Provinciehuis in Leuven. >

Edito: Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten

In onze nieuwsbrief van januari 2014 lieten we jullie weten dat de CM als eerste de leeftijdsgrens bij hospitalisatieverzekeringen heeft afgeschaft. Voorheen was aansluiting bij een hospitalisatieverzekering slechts mogelijk voor wie nog geen 65 jaar was. >

Edito: Het statuut chronische aandoening

In 2008 gaven heel wat patiëntenverenigingen in een bevraging aan dat er nood was aan erkenning van chronisch zieken. Deze bevraging kaderde in de opmaak van het plan ‘Prioriteit aan de chronisch zieken’ van minister Onkelinx, waarin de gevraagde erkenning een prominente plaats kreeg. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte deel uit van de stuurgroep die het plan moest omzetten in concrete acties en was dus nauw betrokken bij de verdere uitwerking. >

Edito: Een patiëntenrecht in de kijker: klachtrecht

Ik verliet, na mijn laatste ziekenhuisbezoek, het ziekenhuis met een erg wrang gevoel. De arts die me zou opereren was tijdens de consultatie erg onbeschoft. Hij bekeek me amper, gaf me geen informatie en was weer buiten voor ik het wist. Ik wil vooral vermijden dat anderen na mij hetzelfde moeten meemaken. Kan ik met mijn klacht ergens terecht? (Freddy, 62 jaar) >

Edito: Samen infecties vermijden!

Ter gelegenheid van de internationale dag van de handhygiëne op 5 mei lanceerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de website ‘U bent in goede handen’ (www.ubentingoedehanden.be). De lancering van de website werd gepromoot via een publieke actie in het Brussels Zuidstation (zie foto). Bedoeling van de website is om de rol van de patiënt in de preventie van zorginfecties in de kijker te zetten. >

Goed om te weten: Wist je dat...

... mantelzorgers voortaan spuiten mogen toedienen aan patiënten? ... de FOD Volksgezondheid de komende jaren het accent wil leggen op het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners in het operatiekwartier? ... onze communicatieverantwoordelijke Lore vanaf augustus in zwangerschapsverlof zal zijn? >