Samenspraak

Nummer 72, maart 2014

Inhoud

Edito: Elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens: stand van zaken

Het Vlaams Patiëntenplatform informeert regelmatig over projecten die een beveiligde elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk maken. Graag geven we je een stand van zaken van enkele recente ontwikkelingen, met name de lancering van de Patient HealthViewer (11.02.2014), de lancering van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (25.02.2014) en de digitalisering van de aanvraag voor de erkenning van een handicap (04.02.2014). >

Edito: Startschot voor de campagne 'Mijn handicap, mijn rechten!' van GRIP vzw

Op 3 december 2013 stelde GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) haar nieuwe campagne voor. De campagne kreeg de titel ‘Mijn handicap, mijn rechten!’. Met de campagne wil de organisatie het brede publiek informeren over het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). >

Edito: Een patiëntenrecht in de kijker: het recht op privacy

Tijdens mijn laatste verblijf op de afdeling nefrologie van het universitair ziekenhuis volgde een groep studenten de professor tijdens haar dagelijkse ronde. Plots stonden ze aan mijn bed en werd ik om de beurt door de studenten onderzocht. Ik vind het goed dat ze het vak leren, maar vond het wel vervelend dat ze allemaal mijn buik moesten onderzoeken. Had ik dit kunnen weigeren? (Jimmy, 43 jaar) >

Goed om te weten: Wist je dat...

… de Vlaamse Patiënten Peiling nu al door 40 ziekenhuizen wordt gebruikt? … de Persoonsvolgende Financiering langzaam aan een feit wordt? … je op de website van het RIZIV makkelijk info kan vinden over zorgverleners? … de ministerraad de zogenaamde ‘transparantiewet’ goedkeurde? >