Samenspraak

Nummer 70, november 2013

Inhoud

Edito: Infomoment levenseinde

Tegenwoordig is het debat rond levenseinde niet meer weg te denken in de media. Het is een onderwerp dat ons allen aanbelangt, maar vaak moeilijk bespreekbaar is. Bovendien heerst nog heel wat onduidelijkheid over het thema levenseinde. Daarom organiseerde het Vlaams Patiëntenplatform op donderdag 19 september 2013 een infomoment over de beslissingen die bij het levenseinde komen kijken. >

Edito: Denkdag kwaliteit van zorg in het dagziekenhuis

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw organiseerde op 21 september 2013 een denkdag voor zijn leden over het thema ‘kwaliteit van zorg in het dagziekenhuis’. Anno 2013 beweegt er heel wat op vlak van kwaliteit in ziekenhuizen. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) streeft ernaar om de kwaliteit van de zorg te verhogen en transparant te maken vanuit het perspectief van chronisch zieke patiënten. Zo werkt het VPP mee aan kwaliteitsindicatorenprojecten voor de algemene ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. >

Edito: Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie

Innovatie binnen de zorg- en welzijnssector krijgt momenteel veel aandacht. Innovatie is een breed begrip en kan onder andere gaan over het ontwikkelen of vernieuwen van producten (bv. hulpmiddelen), diensten (bv. vormen van thuishulp) of processen (bv. zorgpaden). Door innovatie in de zorg te stimuleren willen overheden oplossingen bieden voor de uitdagingen waar onze gezondheidszorg mee kampt. Bovendien willen ze zo de kwaliteit van zorg verbeteren en economische meerwaarde creëren. >

Goed om te weten: Wist je dat...

...je voortaan ook bij je ziekenfonds terechtkan voor aanvragen van parkeerkaarten of integratietegemoetkomingen? ...de SIS-kaart langzaam zal verdwijnen? ...het makkelijker wordt om beroep te doen op buitenlandse gezondheidszorg? ...de wet patiëntenrechten aangepast is? >

Actie!: Petitie Test-Aankoop over kwaliteit van ziekenhuizen

Het Vlaams Patiëntenplatform ondersteunt de petitie van Test-Aankoop voor één centrale website die duidelijke informatie en resultaten over kwaliteit van zorg van alle ziekenhuizen ter beschikking stelt. Het VPP werkt actief mee in het kwaliteitsindicatorenproject van de Vlaamse overheid. In dat project werken we samen met ziekenhuiskoepels, de Vereniging van Hoofdgeneesheren en de Vlaamse overheid aan indicatoren die kwaliteit kunnen meten. We vinden het erg belangrijk dat deze kwaliteit ook transparant gemaakt wordt voor alle patiënten en burgers in Vlaanderen. >

Voor u gelezen: Naar de school van mijn keuze!

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding maakte onlangs een interessante brochure over rechten in het onderwijs voor personen met een handicap bekend. In dit artikel vind je korte samenvatting van deze brochure. >