Samenspraak

Nummer 69, september 2013

Inhoud

Edito: Aan de slag met een chronische ziekte

Actief zijn op de arbeidsmarkt is belangrijk omdat het kan bijdragen tot het opnemen van een zekere sociale rol, tot het leggen van sociale contacten en tot een beter zelfbeeld in het algemeen. Voor mensen met een chronische ziekte komt niet alleen de rol die men in de samenleving vervult, maar ook de deelname aan de arbeidsmarkt in het gedrang. Nochtans wil chronisch ziek zijn niet zeggen dat je volledig inactief hoeft te worden op de (betaalde) arbeidsmarkt. >

Actie!: Enquête werkgelegenheid

Het VPP ontwikkelde een vragenlijst over werkgelegenheid voor mensen met een chronische aandoening om de realiteit van mensen die werken met een chronische ziekte nog beter te begrijpen. Welke moeilijkheden ervaar jij om (opnieuw) aan het werk te gaan? >

Edito: Terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding

Het bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut is zelden terugbetaald. De niet-terugbetaalde kosten voor psychologische ondersteuning zorgen er vaak voor dat mensen deze zorg uitstellen of zelfs weigeren. Hier en daar is terugbetaling voor psychotherapie en psychologische begeleiding echter mogelijk, maar deze verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Bovendien is de informatieverstrekking over de terugbetaling niet altijd even duidelijk. Daarom maakte het Vlaams Patiëntenplatform een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding per ziekenfonds. >

Edito: Pilootproject stakeholdersoverleg van start!

Begin 2013 startte het Vlaams Patiëntenplatform samen met de ziekenhuiskoepel ICURO en enkele andere partners een pilootproject op dat gericht is op patiëntenparticipatie binnen ziekenhuizen. Hiervoor werd in vijf Vlaamse ziekenhuizen een zogenaamd ‘stakeholdersoverleg’ opgericht, waarin interne (directie, artsen,…) en externe (patiënten, ziekenfondsen,…) stakeholders samen het beleid van het ziekenhuis evalueren. >

Actie!: NIEUW: het VPP-alarm

Dit najaar lanceert het VPP een nieuw kanaal om op heel korte termijn reacties en feedback van zijn leden te kunnen krijgen: het VPP-alarm. Krijg je dus binnenkort een e-mail met het onderwerp ‘VPP-alarm’, schrik dan zeker niet. Dat wil gewoon zeggen dat we met spoed een beroep doen op jouw ervaringen. >

Voor u gelezen: Dokter ik heb ook iets te zeggen

In de maand juni verscheen het boek ‘Dokter ik heb ook iets te zeggen – een volledige stand van zaken van onze gezondheidszorg’ van Yvo Nuyens en Hugo De Ridder. Onze directeur, Ilse Weeghmans, schreef samen met Carine Van Wanseele van Trefpunt Zelfhulp een bijdrage over hoe patiënten partners kunnen worden in de gezondheidszorg. >

Goed om te weten: Wist je dat...

... een noodoproep via SMS binnenkort mogelijk wordt voor dove en slechthorende personen? … niet eender wie een inspuiting mag toedienen? … het VAPH regelmatig interessante informatiebrochures publiceert? >