Samenspraak

Nummer 66, januari 2013

Inhoud

Edito: Denkdag patient empowerment

Het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde op 10 november 2012 een denkdag voor haar leden over het thema empowerment. De bedoeling van de denkdag was om na te gaan wat de houding van patiënten tegenover empowerment is en welke rol patiëntenverenigingen inzake ‘patient empowerment’ kunnen spelen. >

Edito: Transparantie van kwaliteit van zorg

Iedereen draagt kwaliteit hoog in het vaandel en streeft ernaar om de hoogst mogelijke kwaliteit te bereiken. Momenteel is er in België echter weinig informatie beschikbaar over de kwaliteit van zorg, zeker voor patiënten en burgers. Voor patiënten is het dus moeilijk om deze kwaliteit te beoordelen, terwijl ze er doorgaans wel interesse voor hebben. >

Edito: Kwaliteitsindicatoren binnen de algemene ziekenhuizen

Het VPP neemt actief deel aan het ‘Quality Indicators’ project van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en ICURO. Dit project wil de kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen verbeteren en de transparantie van de kwaliteit van deze zorg bevorderen. >

Goed om te weten: Wist je dat...

... chronisch zieken binnenkort recht zullen hebben op de derdebetalersregeling? … de Vlaamse Tolkentelefoon toch gratis blijft voor huisartsen? … ereloonsupplementen voortaan strikt verboden zijn in meerpersoonskamers? … het VPP in zijn volgende nieuwsbrieven de rechten van de patiënt zal voorstellen? >

Nieuws: In de pers!

In de laatste maanden van 2012 stuurde het Vlaams Patiëntenplatform twee persberichten de wereld in. In november schreven de medewerkers een persbericht over veilige zorg en in december over de derdebetalersregeling. >