Samenspraak

Nummer 109, september 2021

Inhoud

Edito: Voorwoord: Open communicatie

Een medisch ongeval in de volksmond of met een sjieker woord een patiëntveiligheidsincident… het zal je maar overkomen. Als Vlaams Patiëntenplatform krijgen we helaas geregeld telefoon van mensen die het slachtoffer zijn geworden van zo’n incident en het gevoel hebben moederziel alleen op de wereld te staan. Vaak schrijnende verhalen. Wij trachten dan om zo goed mogelijk te informeren en de (juiste) weg te wijzen, zonder valse hoop of gefrustreerde doorverwijzingen. >

Edito: In gesprek met: het team achter het raamwerk open disclosure

In mei dit jaar stelden het LIGB (Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid) en het VPP hun raamwerk open disclosure voor. Een raamwerk dat houvast geeft aan zorgorganisaties wanneer de zorg voor een patiënt niet loopt zoals verwacht, namelijk wanneer er een patiëntveiligheidsincident optreedt. In totaal werkten 8 verschillende organisaties samen aan deze leidraad. >

Edito: Zoom in: 13 tips voor een veilig verblijf in het ziekenhuis

Zowel open-disclosure als het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO), verschijnen op het toneel wanneer er iets is misgelopen in een ziekenhuis of woonzorgcentrum zorginstelling. Maar laten we ook eens kijken naar preventie. Wat kunnen we doen om medische schade te voorkomen? Ziekenhuizen en hun personeel bouwen veel preventieve maatregelen in om de patiëntveiligheid te verzekeren en dat is een goede zaak. Maar ook als patiënt kan je helpen om medische schade te voorkomen, hoewel de eindverantwoordelijkheid wel bij de instelling blijft liggen. Daarom hieronder een aantal tips, want een voorbereid man of vrouw is er twee waard! >