Samenspraak

Nummer 106, januari 2021

Inhoud

Interview: Minister Frank Vandenbroucke

Dit jaar mocht het VPP minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, verwelkomen op zijn nieuwjaarsreceptie. In aanloop naar dat evenement voelden we hem aan de tand over welke accenten hij de komende jaren wil leggen met zijn beleid. >

Edito: Plan een online infosessie of vorming voor jouw patiëntenvereniging

Het VPP organiseert al jaren informatiesessies voor ledenverenigingen. De coronacrisis zorgt ervoor dat informatiesessies voorlopig niet meer fysiek kunnen plaatsvinden. We bieden jou daarom graag een online variant aan. Ontdek welke online infosessies je bij ons kan aanvragen en hoe je dat kan doen! Vanaf dit jaar organiseren we ook de fysieke vorming ‘Hoe communiceer ik over ziekte op het werk’. >

Interview: Palliatieve zorg

In deze speciale tijden is een waardig levenseinde belangrijker dan ooit. Maar waar kan je terecht als je geconfronteerd wordt met een levensbedreigende diagnose? De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen speelt als koepelorganisatie een belangrijke rol in de ondersteuning van zorgverleners binnen de palliatieve zorg. Om meer inzicht te krijgen in wat palliatieve zorg betekent, spraken we met Christine de Cafmeyer, directeur van de Federatie Palliatieve Zorg. >

Edito: Hoog tijd voor een betere re-integratie van mensen met een chronische ziekte

Ondanks de coronacrisis en de vele tijdelijk werklozen blijven er ook structurele problemen bestaan op de arbeidsmarkt. Zo zijn er heel wat personen die uitvallen omdat ze langdurig ziek zijn. Het is belangrijk dat daarop ook wordt ingezet. De Commissie Diversiteit stelde daarom een advies op met aanbevelingen om uitval omwille van gezondheidsproblemen te voorkomen en in te zetten op een re-integratie van de grote groep arbeidsongeschikten. Het Vlaams Patiëntenplatform heeft via het Overlegplatform Handicap & Arbeid een zitje in deze commissie en werkte hard mee aan dit advies. >

Edito: Stem van de patiënt in de netwerken geestelijke gezondheid ondersteund

In de geestelijke gezondheidszorg krijgen patiëntenvertegenwoordigers steeds vaker de vraag om te participeren in zorginstellingen en op beleidsniveau. Om die participatie op een goede manier in te vullen, worden deze ervaringsdeskundigen best ondersteund. Het VPP/OPGanG startte hiervoor eind 2018 samen met Trefpunt Zelfhulp een project op. Ook de Vlaamse Overheid ondersteunt dit project. Het doel van het project is om een toekomstmodel uit te werken om patiëntenvertegenwoordigers binnen de netwerken geestelijke gezondheid te ondersteunen. >

Edito: VPP ondersteunt acht principes voor zorgvuldige technologie

Wat is de rol van technologie in het dagelijkse leven en hoe kan technologie ondersteunend werken in de zorg. Waaraan moeten technologische ontwikkelingen voldoen? Welke voorwaarden zijn hierbij belangrijk? Wat is de positie van de burger, van de patiënt?… Het VPP nam deel aan de reflectiegroep ‘Teckno 2030’, die de Koning Boudewijnstichting en het Fonds Dr. Daniël De Coninck samen bracht, om hier mee over na te denken. De denkoefening mondde uit in 8 principes die een leidraad vormen voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. >