Samenspraak

Nummer 103, juni 2020

Inhoud

Edito: Terug uit uw kot: ook voor hoogrisicopatiënten?

De coronacrisis zette niet alleen de gezondheidswereld, maar letterlijk de hele wereld op zijn kop. Het was alle hens aan dek om coronapatiënten te kunnen helpen. De beelden van Italië stonden op ons netvlies gebrand. Niet afscheid kunnen nemen van je familie als coronapatiënt maakte dat het VPP besliste om elk ziekenhuis drie tablets te bezorgen. Zodat coronapatiënten op een menselijkere manier afscheid kunnen nemen of contact kunnen houden met familie en vrienden. >

Edito: Terugblik op de coronacrisis

Hoe verliep de zorg voor corona- en niet-coronapatiënten? Hoe werkten zorgverleners en -sector samen rond de patiënt? Wat kunnen we leren uit de coronacrisis? We vroegen aan een patiëntenvereniging, minister Maggie De Block en mensen uit de zorgsector om terug te blikken op de voorbije periode. Tegelijk werpen ze ook al een blik vooruit. >

Edito: Corona door het oog van personen met een chronische aandoening

De coronacrisis heeft een grote impact op het dagdagelijkse leven, ook voor mensen met een chronische aandoening. Toch kunnen zij een voorbeeld zijn voor anderen. Door hun ziekte moeten ze vaak lange tijd thuis blijven en zingeving proberen te vinden in dagdagelijkse, kleine dingen. Wij kregen een aantal tips binnen en delen deze graag met jullie. Maar eerst staan we even stil bij enkele interessante bedenkingen die Kris Knapen van vzw De Maretak, vereniging voor mensen met chronische pijn, schreef. >

Edito: 40% patiënten stelt zelf zorg uit

Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd alle niet-essentiële zorg uitgesteld. Sinds 4 mei wordt de zorg langzaam maar zeker opnieuw opgestart. Om in kaart te brengen hoe de heropstart van de zorg verloopt, lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform een bevraging ‘Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg? Deel 2’. Daaruit blijkt dat nog niet alle zorg opnieuw is opgestart en dat 40% van de deelnemers aan de bevraging zelf zorg uitstelt. >

Edito: Hoe kan je in coronatijden kwaliteitsvolle zorg voor mensen met chronische aandoening garanderen

Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd heel wat niet-essentiële zorg uitgesteld. Dat zorgde voor veel bezorgdheden en extra moeilijkheden bij patiënten met een chronische ziekte. Dat bleek onder meer uit de bevraging die het VPP organiseerde rond uitgestelde zorg en uit de verhalen en getuigenissen van patiënten. In dit artikel laten we patiënten aan het woord en geven we je een overzicht van de acties die het VPP ondernam om de heropstart van de zorg, scholen en werk vlot te laten verlopen voor mensen met een chronische aandoening. >

Edito: In welke coronamaatregelen zit toekomstmuziek

De overheid nam verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en noodzakelijke zorg zoveel mogelijk te laten doorgaan. Zo is bijvoorbeeld de terugbetaling van psychologische hulp uitgebreid en mogen artsen een voorschrift van geneesmiddelen digitaal bezorgen. Voor sommige van deze maatregelen ijverde het VPP al lang voor de coronacrisis. Nu zijn ze ineens verwezenlijkt. We zoomen in op enkele van die vele maatregelen en bekijken wat er goed aan is en wat nog beter kan. >