Samenspraak

Nummer 0104, september 2020

Inhoud

Edito: Interview Margot Cloet over menswaardig levenseinde tijdens en na corona

Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis verdween de aandacht voor een menswaardig levenseinde soms naar de achtergrond. Samen met Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, trekken we lessen uit wat er misliep en kijken we vooruit naar hoe we kunnen streven naar een menswaardig levenseinde, tijdens en na de coronacrisis. >

Edito: Wat je altijd al wilde weten over kinesitherapie

Voor veel patiënten met een chronische ziekte neemt kinesitherapie een belangrijke plaats in in hun dagelijkse zorg. Veel patiënten bouwen een goede relatie uit met hun kinesitherapeut en zien deze zorgverlener als een onmisbare schakel in hun zorg. Maar wat moet je als patiënt allemaal weten als je een kinesitherapeutische behandeling ondergaat? In dit artikel gaan we hier dieper op in. >

Edito: Wat vertelde jij ons over niet-dringend ziekenvervoer?

We ontvangen geregeld vragen en klachten over niet-dringend ziekenvervoer. Hieruit blijkt dat de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer beter kan. We diepten deze knelpunten uit aan de hand van een bevraging. We verwerkten de antwoorden tot een rapport en delen graag de resultaten met jullie. >

Edito: Eerstelijnspsycholoog kan helpen bij milde klachten

Iedereen kampt wel eens met lichte psychische problemen zoals angstige gevoelens, sombere gedachten, verhoogde stress …. Vaak kan je hiermee terecht bij familie of vrienden. Blijven deze problemen aanhouden? Misschien kan een patiëntenvereniging hulp bieden? Je kan er ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Heb je toch nood aan extra hulp? Dan kan je terecht bij een klinische psycholoog of orthopedagoog. >