Standpunten

Onze standpuntteksten beschrijven knelpunten in de gezondheidszorg en laten zien hoe ze aangepakt kunnen worden. Ze worden opgesteld na consultatie van onze aangesloten leden en vormen het uitgangspunt voor onze acties.

De standpuntteksten kan je hierboven per thema terugvinden en downloaden.