Publicaties

Regelmatig publiceert het Vlaams Patiëntenplatform over onderwerpen die patiënten en de gezondheidssector aanbelangen.

Er zijn nieuwsbrieven, bevragingen, brochures, jaarverslagen, memoranda en onderzoeken. Publicaties kan je hierboven per categorie terugvinden en downloaden. Brochures kunnen ook worden besteld.

Persberichten vind je terug onder 'NIEUWS'

 

:

47 resultaten:

Samenspraak

De nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform verschijnt 5 maal per jaar en houdt u op de hoogte van alles wat patiënten in Vlaanderen aanbelangt. >

Memorandum federale verkiezingen 2010

Hier vind je ons memorandum naar aanleiding van de federale verkiezingen op 13 juni 2010. >

Jaarverslag 2009

In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die het Vlaams Patiëntenplatform verricht om dossiers op te bouwen en patiënten te vertegenwoordigen. >

Memorandum Vlaamse verkiezingen 2009

Hier vind je ons memorandum naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen op 7 juni 2009. >

Knelpuntennota zeldzame aandoeningen (februari 2009)

Met het oog op een knelpunteninventarisatie werd een diepte-interview afgenomen bij 20 verenigingen rond een zeldzame aandoening. Het resultaat deze knelpuntennota. >

Rol van de apotheker (januari 2008)

Wie is aanspreekpunt op vlak van medicatie? Mag een apotheker u controleren op dubbelmedicatie en overconsumptie? Een schriftelijke bevraging bij ledenverenigingen over de rol van de apotheker leverde deze resultaten op. >