Publicaties

Regelmatig publiceert het Vlaams Patiëntenplatform over onderwerpen die patiënten en de gezondheidssector aanbelangen.

Er zijn nieuwsbrieven, bevragingen, brochures, jaarverslagen, memoranda en onderzoeken. Publicaties kan je hierboven per categorie terugvinden en downloaden. Brochures kunnen ook worden besteld.

Persberichten vind je terug onder 'NIEUWS'

 

:

46 resultaten:

Samenspraak

De nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform verschijnt 5 maal per jaar en houdt u op de hoogte van alles wat patiënten in Vlaanderen aanbelangt. >

Jaarverslag 2013

In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die het Vlaams Patiëntenplatform verricht om dossiers op te bouwen en patiënten te vertegenwoordigen. >

Standpunt over gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen (2013)

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw schetst in deze nota de knelpunten die zich voordoen en suggereert per knelpunt oplossingen ter verbetering. In het belang van een betere rechtszekerheid wil het Vlaams Patiëntenplatform vzw met deze nota een maatschappe >

Jaarverslag 2012

In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die het Vlaams Patiëntenplatform verricht om dossiers op te bouwen en patiënten te vertegenwoordigen. >

Standpunttekst patiëntveiligheid (2012)

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw vraagt bijzondere aandacht voor veilige zorg. Veiligheid is een kernaspect van kwaliteitsvolle zorg waar de patiënt namens de wet op de patiëntenrechten recht op heeft. Ondanks het feit dat er in België verschillende i >

Synthese HEE-dag (2012)

HEE! De patiënt doet mee! Een gedachtewisseling over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid - synthese 14.09.2012 >