Bevragingen

Het Vlaams patiëntenplatform organiseert op geregelde tijdstippen bevragingen bij haar leden of bij een ruimere groep. Het doel is knelpunten van patiënten in kaart te brengen.

:

16 resultaten:

Samenspraak

De nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform verschijnt 5 maal per jaar en houdt u op de hoogte van alles wat patiënten in Vlaanderen aanbelangt. >
Afbeelding

Rapport heropstart van de zorg

Dit rapport bevat resultaten van de bevraging die het VPP begin juni 2020 lanceerde. Op dat moment werd de zorg langzaam maar zeker weer opgestart nadat niet-essentiële zorg werd uitgesteld tijdens de kritieke fase van de coronacrisis. Om in kaart te bre >
Afbeelding

Rapport derde bevraging uitgestelde zorg

Begin september lanceerde het VPP een derde bevraging in het kader van de coronacrisis en de gevolgen hiervan op de zorg voor personen met een chronische aandoening. >
Afbeelding

Rapport uitgestelde zorg

Dit rapport bevat resultaten van de bevraging die het VPP begin april 2020 lanceerde. Op dat moment werd er omwille van het coronavirus heel wat zorg uitgesteld. Het VPP bracht daarom in kaart welke zorg werd uitgesteld en wat de gevolgen daarvan waren. >

Handleiding: Wat als er een medisch ongeval gebeurt? (2016)

Patiënten die het slachtoffer worden van medische ongevallen zitten met vele vragen. Welke rechten heb je als slachtoffer, wat kan je ondernemen om schadevergoeding te bekomen, wie kan je ondersteuning bieden, waar kan je terecht met vragen of klachten, >

Elektronische toegang tot je patiëntendossier - Patiënten denken mee na over juridische en praktische vragen (2016)

Patiënten willen graag online hun patiëntendossier kunnen raadplegen. Deze elektronisch toegang tot gezondheidsgegevens roept enkele praktische en juridische vragen op. Hoe denken patiënten hierover? Het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde een denkd >