Bevragingen

Het Vlaams patiëntenplatform organiseert op geregelde tijdstippen bevragingen bij haar leden of bij een ruimere groep. Het doel is knelpunten van patiënten in kaart te brengen.

:

13 resultaten:

Samenspraak

De nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform verschijnt 5 maal per jaar en houdt u op de hoogte van alles wat patiënten in Vlaanderen aanbelangt. >

Handleiding: Wat als er een medisch ongeval gebeurt? (2016)

Patiënten die het slachtoffer worden van medische ongevallen zitten met vele vragen. Welke rechten heb je als slachtoffer, wat kan je ondernemen om schadevergoeding te bekomen, wie kan je ondersteuning bieden, waar kan je terecht met vragen of klachten, >

Elektronische toegang tot je patiëntendossier - Patiënten denken mee na over juridische en praktische vragen (2016)

Patiënten willen graag online hun patiëntendossier kunnen raadplegen. Deze elektronisch toegang tot gezondheidsgegevens roept enkele praktische en juridische vragen op. Hoe denken patiënten hierover? Het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde een denkd >

Naar een toegankelijk klachtrecht ingebed in een kwaliteitsbeleid (2016)

Onze gezondheidzorg is het laatste decennium sterk geëvolueerd. Veel patiënten zijn vandaag mondiger. Ze ‘ondergaan’ niet langer het medische en therapeutische gebeuren, maar willen sterker betrokken worden bij het zorgproces. Ze willen inspraak in >

Bevraging expertisecentra voor zeldzame ziekten (2016)

De oprichting en erkenning van expertisecentra is een belangrijk thema voor patiëntenverenigingen actief rond zeldzame ziekten. Een telefonische bevraging bij zowel leden als niet-leden van het VPP leverde dit rapport op. >

Rapport bevraging toegangsrechten

De mening van patiënten over de toegang tot gezondheidsgegevens per type zorgverlener >