Samenspraak

Recentst verschenen: nummer 99, september 2019

Inhoud

Voorwoord: Participatie door en voor patiënten

20 jaar Vlaams Patiëntenplatform! Vliegt de tijd zo snel? Op 20 jaar tijd slaagden we erin om de stem van de patiënt op de kaart van het gezondheidsbeleid te zetten. Van patiënten uit onze verenigingen horen we vaak: ‘we voelen ons verdedigd’ en ‘het doet zo deugd dat iemand voor ons opkomt, we staan niet alleen’. En dat is juist wat het VPP doet: noden en knelpunten van 116 patiëntenverenigingen bundelen, stevige beleidsdossiers maken en die op de juiste bureau van de juiste minister neerleggen. En neen, dat gaat niet alleen over gezondheidszorg, medicatie en terugbetalingen maar ook over vele andere thema’s zoals verzekeringen, onderwijs en werkgelegenheid. Levenskwaliteit, daar draait het om als genezen geen optie meer is. Je geluk (her)vinden in de kleine belangrijke dingen van elke dag en je leven zo normaal mogelijk verder zetten is cruciaal. Je bent immers meer dan alleen maar je ziekte… >

Terugblik 20 jaar VPP

Waarom is het VPP 20 jaar geleden opgericht ? Welke hindernissen heeft de organisatie moeten overwinnen? Welke uitdagingen wachten het VPP in de toekomst? Gemma Reynders-Broos, Christine Baelus en Peter Gielen zijn 3 bestuursleden die er al sinds de oprichting van het VPP bij zijn. Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan, blikken zij met plezier terug op het afgelegde parcours. >

Leven met een chronische ziekte: terugblik van een patiënt

Mensen met een chronische ziekte leggen vaak een hele weg af. Nadat de eerste symptomen opduiken, volgt een zoektocht naar de juiste behandeling. Ook de impact op het dagelijkse leven is vaak groot. Patiënten moeten leren omgaan met hun fysieke beperkingen. Patrick Vandorpe, voorzitter van de patiëntenvereniging Halo, blikt terug op hoe zijn ziekte zijn leven omgooide. >

Onze verenigingen aan het woord

Patiëntenverenigingen voelden in de jaren ’90 de nood om de krachten te bundelen en samen op te komen voor de belangen van patiënten. Zij liggen zo aan de basis van het ontstaan van het VPP. Nog altijd vormen zij het speerpunt in onze werking door de knelpunten en noden uit hun vereniging aan te kaarten. Samen met hen zoekt het VPP naar oplossingen. In dit verjaardagsnummer laten we hen graag aan het woord. >

Wist je dat...

Wist je dat ons ledenaantal doorheen de jaren fors steeg? Dat we al heel wat standpuntteksten schreven? En dat we verschillende instrumenten ontwikkelden zoals de Vlaamse Patiënten Peiling? We zetten voor jou wat cijfers en weetjes die onze geschiedenis kleurden op een rijtje. >

Voorpublicatie: Meer dan mijn ziekte

Wat weten we over de kwaliteit van ons gezondheidssysteem? Is het de nieuwe standaard dat patiënten participeren of zijn er ook grenzen aan participatie? Zijn ervaringsdeskundigen betweters, pottenkijkers of experten? In het boek ‘Meer dan mijn ziekte’ zoekt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, naar antwoorden op actuele vragen uit het gezondheidsbeleid met patiëntenverenigingen, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de zorgsector en academici. We laten je alvast eens proeven van het boek met deze voorpublicatie. >

Tijdslijn: De mijlpalen uit de geschiedenis van het VPP

Welke gebeurtenissen tekenen de geschiedenis van het VPP? Wat waren de belangrijkste verwezenlijkingen? Vanaf wanneer evolueerden we van luis in de pels naar een belangrijke speler in het gezondheidsbeleid? Na 20 jaar VPP is het tijd om even terug te blikken op onze geschiedenis. We maakten een tijdslijn waarin je de belangrijkste gebeurtenissen kan herbeleven. >