Samenspraak

Recentst verschenen: nummer 97, maart 2019

Inhoud

Mobiliteitshulpmiddelen: antwoord op de meest gestelde vragen

Wie kan mobiliteitshulpmiddelen aanvragen? Hoe doe je een aanvraag? Waar kan je terecht als je een klacht hebt? Sinds 1 januari 2019 is er heel wat veranderd aan de procedure om mobiliteitshulpmiddelen aan te vragen. Beleidsmedewerker Els Meerbergen, die het thema opvolgt bij het Vlaams Patiëntenplatform, geeft meer uitleg. >

Wat betalen ziekenfondsen terug van psychotherapie en psychologische begeleiding?

Ziekenfondsen betalen in sommige gevallen psychotherapie en psychologische begeleiding voor een deel terug. Het gaat om aanvullende voordelen en diensten die verschillen per ziekenfonds. Voor patiënten is het niet altijd makkelijk om te weten welk ziekenfonds wat terugbetaalt. Met onze vergelijking willen we jou hierover informeren. >

Laat je bij de uitoefening van je patiëntenrechten bijstaan door een vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger!

Sinds 2002 bestaat er in ons land een wet patiëntenrechten. Het Vlaams Patiëntenplatform krijgt regelmatig vragen over die rechten. Zo is er nog veel onduidelijkheid over ‘de vertrouwenspersoon’ en ‘de vertegenwoordiger’, twee belangrijke concepten in de wet patiëntenrechten. We zetten daarom de belangrijkste info hierover op een rijtje en leggen uit waarom het belangrijk is dat je vastlegt wie jouw vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger zijn. >

Ook dagziekenhuizen meten patiëntenervaringen

Patiëntenervaringen meten wordt steeds normaler in de Vlaamse gezondheidszorg. Bijna alle Vlaamse ziekenhuizen meten vanaf maart 2019 ook de ervaringen van patiënten over de zorg in het dagziekenhuis. >

20 jaar Vlaams Patiëntenplatform: vier jij met ons mee?

In 2019 blaast het VPP 20 kaarsjes uit en dat willen we uiteraard met jullie vieren. We organiseren de komende maanden verschillende activiteiten en geven je graag al een overzicht van wat je in ons feestjaar mag verwachten. >

Column: Ziekenhuisnetwerken... durven we breken met het verleden?

Donderdag 14 februari stond het wetsontwerp over de ziekenhuisnetwerken opnieuw op de parlementaire agenda. De Kamer keurde het wetsontwerp goed. Een goede zaak om eindelijk een noodzakelijke hervorming van de ziekenhuizen in gang te zetten. Daar is iedereen het over eens. Hoe de netwerkvorming verder moet verlopen is helaas nog niet beantwoord: in functie van de patiënt en kwaliteitsvol natuurlijk, daar gaat iedereen voor?! >

Interview Margot Cloet

De nieuwe wet op de ziekenhuisnetwerken is half februari 2019 goedgekeurd in het parlement. Dat betekent dat ziekenhuizen meer en beter zullen moeten samenwerken. Wat zal de impact van die hervorming zijn? Welke voordelen bieden de netwerken? Wat zijn de voorwaarden om van de hervorming een succes te maken? We interviewden Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van de Vlaamse ziekenhuizen en voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. >

Hoe zet je ervaringsdeskundigen op een goede manier in in de zorg?

Wil je graag werken als ervaringsdeskundige? Dan bestaan er heel wat mogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld aan de slag gaan als werknemer, als zelfstandige of als vrijwilliger. Telkens gelden andere regels, procedures en voorwaarden. Het VPP en OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid, brachten de afgelopen jaren de knelpunten die ervaringsdeskundigen ervaren, in kaart. >

Interview met Nadine, ervaringsdeskundige bij LEF

Nadine is ondervoorzitster van het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum (LEF) en is namens LEF al anderhalf jaar patiëntenvertegenwoordiger in onder andere een werkgroep van het Netwerkcomité van Noolim (Netwerk GGZ Oost-Limburg). Nadine heeft een hele voorgeschiedenis in de psychiatrie. Ze had vier opnames: éénmaal voor een alcohol- en drugsverslaving en driemaal voor een psychose. Vervolgens kreeg ze de diagnose schizofrenie en post traumatisch stresssyndroom. “Ondertussen is dit gestabiliseerd en dit heeft grotendeels te maken met mijn vrijwilligerswerk”, aldus Nadine. >