Categorieën

Archief

Oproep getuigen voor mini-documentaire reeks over werkgerelateerde stress & burn-out

Gepost op 15 januari 2019

In het voorjaar van 2019 lanceren het ministerie van Sociale Zaken van minister Maggie De Block en de FOD Sociale Zekerheid een campagne rond Stress en Burn-out gerelateerd aan het werk. Gekoppeld aan deze campagne wordt er gewerkt aan een website die al de informatie rond het thema verzamelt en waar alle betrokkenen terecht kunnen voor het inwinnen van advies en antwoorden over het thema. Het VPP gaf mee input over de inhoud van deze website.

Lees verder...Persbericht VPP: Vlaams Patiëntenplatform vraagt meer transparantie over incidenten met implantaten

Gepost op 26 november 2018

Een wereldwijd onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) bracht aan het licht dat er regelmatig incidenten zijn met medische implantaten, maar dat deze informatie niet tot bij het publiek raakt. Het Vlaams Patiëntenplatform vindt het belangrijk dat patiënten goed worden geïnformeerd over mogelijke risico’s van implantaten.

Lees verder...


Column: En wat als je niet binnen het plaatje past?

Gepost op 26 november 2018

De algemene beleidsnota van 27 oktober 2016 kondigde al aan dat behandelend artsen voor hun verantwoordelijkheid geplaatst zouden worden. Voor hen zouden er profielen komen waarin per type van pathologie een soort van standaardduur van tijdelijke, volledige arbeidsongeschiktheid zou worden aangegeven. Behandelend artsen die significant en ongefundeerd van deze standaarden afwijken, zouden hierop worden aangesproken.

Lees verder...


Column: Feest van de democratie

Gepost op 02 november 2018

Vlaanderen wordt ingedeeld in eerstelijnszones: 60 om precies te zijn. In die eerstelijnszones zullen zorgverleners, diensten, organisaties én lokale besturen elkaar vinden om echt werk te maken van integrale zorg. Dat is niet alleen mijn wens maar ook gewoon het doel van de hervorming van de eerste lijn waar we met heel veel stakeholders hard aan werkten.

Lees verder...