Categorieën

Archief

PERSBERICHT TEST-AANKOOP & VLK: Test-Aankoop en Vlaamse Liga tegen Kanker eisen, samen met ruim 36 300 burgers, een website om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken

Gepost op 18 april 2014

Patiënten hebben het recht een geïnformeerde keuze te maken. Dit patiëntenrecht wordt in ons land al jaren met de voeten getreden bij de keuze van een ziekenhuis. Het is voor de patiënt immers een raadsel op welke gebieden een ziekenhuis goed, matig of ondermaats presteert. Samen met meer dan 36 300 burgers, die de petitie van Test-Aankoop ondertekenden, eisen de consumentenorganisatie en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) dat álle ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg meten en dat de overheden álle resultaten publiek maken op een centrale website. Test-Aankoop schreef alle betrokken ministers aan om deze eis kracht bij te zetten en overhandigt hen vandaag zijn petitie.

Lees verder...


PERSBERICHT VPP: In dialoog met je apotheker voor een goede kwaliteit van de zorg!

Gepost op 17 april 2014

18 april is de Europese dag van de rechten van de patiënt. In samenwerking met VAN, het Vlaams Apothekersnetwerk, wil het Vlaams Patiëntenplatform jouw patiëntenrechten bekendmaken via eerstelijnswerkers, meer specifiek bij apothekers. Want ook hier gelden rechten zoals het recht op inzage van je patiëntengegevens, het recht op kwaliteitsvolle zorg en het recht op privacy. Daarnaast vraagt het Vlaams Patiëntenplatform aandacht voor een toegankelijke klachtenbemiddeling voor klachten over zorgverleners zoals je huisarts, apotheker, verpleegkundige aan huis, kinesitherapeut of vroedvrouw.

Lees verder...PERSBERICHT: Vlaams Patiëntenplatform vzw beloont ziekenhuizen die patiëntenervaringen meten met een oorkonde

Gepost op 06 december 2013

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van bijna 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikt voor het eerst een oorkonde uit aan de ziekenhuizen die binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject kiezen om ervaringen van patiënten te meten via de Vlaamse Patiënten Peiling. Ervaringen van patiënten in kaart brengen is belangrijk om een goede zorg te kunnen leveren.

Lees verder...


Petitie Test-Aankoop over kwaliteit van ziekenhuizen

Gepost op 22 november 2013

Het Vlaams Patiëntenplatform ondersteunt de petitie van Test-Aankoop voor één centrale website die duidelijke informatie en resultaten over kwaliteit van zorg van alle ziekenhuizen ter beschikking stelt. Het VPP werkt actief mee in het kwaliteitsindicatorenproject van de Vlaamse overheid. In dat project werken we samen met ziekenhuiskoepels, de Vereniging van Hoofdgeneesheren en de Vlaamse overheid aan indicatoren die kwaliteit kunnen meten. We vinden het erg belangrijk dat deze kwaliteit ook transparant gemaakt wordt voor alle patiënten en burgers in Vlaanderen. Hieronder vind je de oproep van Test-Aankoop. Wil je hun petitie ondertekenen? Surf dan naar de link in onderstaand bericht.

Lees verder...