Categorieën

Archief

Ervaringen van patiënten over tien jaar patiëntenrechten

Gepost op 16 november 2012

In 2012 bestaat de wet patiëntenrechten 10 jaar. Na een decennium is het tijd om de wet te evalueren en na te gaan hoe patiënten de wet ervaren hebben en hoe vaak ze werd nageleefd en toegepast. In juli en augustus hebben onze patiëntenverenigingen een vragenlijst ontvangen die peilde naar hun ervaringen met patiëntenrechten: Werden ze meer geïnformeerd door de zorgverlener? Konden zij hun dossier inkijken? Hebben zij al een klacht ingediend? Hieronder vind je de belangrijkste resultaten van onze peiling bij 581 respondenten.

Lees verder...

Patiëntenrechten in de kijker

Gepost op 25 september 2012

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de wet patiëntenrechten organiseert het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) een studiedag in het Leuvense provinciehuis. Tijdens deze studiedag stelt het VPP de resultaten voor van zijn evaluatie van de wet. Als basis voor die evaluatie diende een peiling bij de ledenverenigingen.

Lees verder...