Categorieën

Archief

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders

Gepost op 17 mei 2017

Sinds enkele jaren bestaat er een charter dat de kwaliteitsvereisten van het niet-dringend ziekenvervoer bepaalt. Dit charter is echter niet dwingend waardoor patiënten nog steeds vervoerd kunnen worden door een ziekenvervoerder die helemaal niet aan de kwaliteitsvereisten voldoet. De mutualiteiten hielden bovendien geen rekening met dit charter en sloten akkoorden af met ziekenvervoerders die niet voldeden aan het charter. De Vlaamse regering keurde een ontwerpdecreet goed waardoor enkel erkende ziekenvervoerders, die voldoen aan de kwaliteitsvereisten van het niet-dringend ziekenvervoer, vervoer mogen aanbieden.

Lees verder...

Hervormingen re-integratie langdurig zieken (update)

Gepost op 07 februari 2017

Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten omtrent nieuwe plannen voor de re-integratie van langdurig zieken door minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters. De koninklijke besluiten die dit re-integratietraject regelen, lieten een hele tijd op zich wachten. Op 24 november werden ze eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees verder...