Categorieën

Archief

Vlaamse regering voorziet extra middelen en maatregelen om meer personen met een handicap te kunnen helpen

Gepost op 22 mei 2020

De Vlaamse Regering breidt deze regeerperiode de middelen voor personen met een handicap met 300 miljoen euro uit. Dat is vergelijkbaar met de bijkomende middelen uit de vorige regeerperiode en is de tweede grootste budgetuitbreiding ooit. Toch volstaat dit niet om aan de toenemende vragen tegemoet te komen. Daarom besliste de Vlaamse Regering extra maatregelen te nemen. Hierdoor wordt een deel van het budget anders ingezet om aan meer openstaande vragen tegemoet te komen. Door te schuiven met middelen, zullen meer personen met een handicap geholpen worden met een persoonsvolgend budget.

Lees verder...Persbericht VPP: Preventie quarantaine: VPP vraagt duidelijke regeling voor hoogrisicopatiënten of familie van hoogrisicopatiënten

Gepost op 09 april 2020

Hoogrisicopatiënten maken zich ernstige zorgen om een coronabesmetting op te lopen. Zij willen er alles aan doen om dit te vermijden. Het gaat om personen met diabetes, hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. Ook familieleden van hoogrisicopatiënten zijn bezorgd om hen te besmetten. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt dat er een duidelijke regeling komt zodat hoogrisicopatiënten of familie van hoogrisicopatiënten preventief in quarantaine kunnen gaan. Momenteel is het voor werkgevers en artsen moeilijk om eenvormige maatregelen te nemen omdat er geen duidelijke afspraken zijn.

Lees verder...


Reactie VPP op persbericht Belgambu

Gepost op 31 maart 2020

Het VPP is gekend als betrouwbare partner die de stem van de patiënt in de gezondheidszorg behartigt. We gaan altijd een positieve, constructieve dialoog aan. De dialoog met de beroepsvereniging van de ambulancediensten over kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en gepast klachtenbeleid loopt al meer dan 14 jaar positief en constructief.

Lees verder...


Persbericht VPP: Extra kosten voor niet-dringend patiëntenvervoer doorrekenen aan patiënt is ongepast

Gepost op 31 maart 2020

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw reageert verontwaardigd op het advies van Belgambu, de Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten, aan haar leden. Belgambu adviseert haar leden om extra tarieven voor het vervoer van patiënten met een besmettingsrisico op COVID-19 in te voeren. De extra kosten, tussen € 49 en € 83, komen bovenop de normale tarieven van het patiëntenvervoer. Op deze manier willen de ambulancediensten kosten voor onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen of decontaminatiematerialen compenseren.

Lees verder...