Categorieën

Archief

Elektronische toegang tot je patiëntendossier - Patiënten denken mee na over juridische en praktische vragen

Gepost op 04 april 2016

Patiënten willen graag online hun patiëntendossier kunnen raadplegen. Deze elektronisch toegang tot gezondheidsgegevens roept enkele praktische en juridische vragen op. Hoe denken patiënten hierover? Het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde een denkdag over het thema. Meer informatie over de resultaten van deze denkdag vind je in de nota. Veel leesplezier!

Lees verder...PERSBERICHT VPP - Geen re-integratie van de patiënt zonder de patiënt

Gepost op 07 december 2015

De voorbije weken berichtten de media veelvuldig over de plannen van minister De Block en minister Peeters over re-integratie van personen die langdurig ziek zijn. Re-integratie is steeds een samenspel tussen de patiënt, de werkgever, de adviserend geneesheer, de arbeidsgeneesheer en de arbeidsbemiddelaar (VDAB, GTB of GOB). Uiteraard staat de patiënt hierin centraal, maar helaas wordt hij niet betrokken en gehoord. Op dit moment onderhandelen enkel de sociale partners over de inhoud van een multidisciplinair re-integratietraject. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt dat de patiënt mee aan tafel uitgenodigd wordt om een traject uit te tekenen waarin werken ook daadwerkelijk mogelijk is.

Lees verder...


Vlaams Patiëntenplatform vzw beloont ziekenhuizen die patiëntenervaringen meten met een oorkonde

Gepost op 27 november 2015

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikt op 30 november voor de derde maal een oorkonde uit aan 46 Vlaamse ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Gerichte informatie aanbieden aan patiënten en hun ervaringen in kaart brengen is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren.

Lees verder...


PERSBERICHT: Oproep - Informeer patiënten over derdebetaler!

Gepost op 30 september 2015

Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond roepen huisartsen op om patiënten te informeren over de derdebetalersregeling. De verwarring over deze regeling is namelijk groot. Met een eenvoudige affiche in de wachtzaal willen de organisaties het gebruik van de derdebetaler verduidelijken en aanmoedigen.

Lees verder...