Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP: Betere toegang tot de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken

Gepost op 29 april 2014

Personen met een chronische ziekte worden geconfronteerd met hoge bijpremies en weigeringen wanneer ze een schuldsaldoverzekering willen afsluiten. De wet Partyka[1], die de toegang de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte moet verbeteren, wordt nu eindelijk in uitvoering gebracht. De uitvoering van deze wet moet leiden tot meer verantwoording, transparantie en solidariteit binnen de verzekeringssector.

Lees verder...


PERSBERICHT VPP: Twaalf concrete beleidsacties voor de chronisch zieke patiënt

Gepost op 25 april 2014

Exact een maand voor de verkiezingen stijgt de verkiezingskoorts. Iedere politieke partij zegt werk te willen maken van zorg en welzijn tijdens de volgende regeringsperiode. Als Vlaams Patiëntenplatform willen wij hen twaalf concrete beleidsacties aanreiken die bijdragen tot een patiëntgerichte gezondheidszorg. “Deze twaalf acties zijn opgesteld voor en door patiënten om de combinatie van een chronische ziekte met een kwaliteitsvol leven te waarborgen”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Lees verder...


PERSBERICHT TEST-AANKOOP & VLK: Test-Aankoop en Vlaamse Liga tegen Kanker eisen, samen met ruim 36 300 burgers, een website om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken

Gepost op 18 april 2014

Patiënten hebben het recht een geïnformeerde keuze te maken. Dit patiëntenrecht wordt in ons land al jaren met de voeten getreden bij de keuze van een ziekenhuis. Het is voor de patiënt immers een raadsel op welke gebieden een ziekenhuis goed, matig of ondermaats presteert. Samen met meer dan 36 300 burgers, die de petitie van Test-Aankoop ondertekenden, eisen de consumentenorganisatie en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) dat álle ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg meten en dat de overheden álle resultaten publiek maken op een centrale website. Test-Aankoop schreef alle betrokken ministers aan om deze eis kracht bij te zetten en overhandigt hen vandaag zijn petitie.

Lees verder...


PERSBERICHT VPP: In dialoog met je apotheker voor een goede kwaliteit van de zorg!

Gepost op 17 april 2014

18 april is de Europese dag van de rechten van de patiënt. In samenwerking met VAN, het Vlaams Apothekersnetwerk, wil het Vlaams Patiëntenplatform jouw patiëntenrechten bekendmaken via eerstelijnswerkers, meer specifiek bij apothekers. Want ook hier gelden rechten zoals het recht op inzage van je patiëntengegevens, het recht op kwaliteitsvolle zorg en het recht op privacy. Daarnaast vraagt het Vlaams Patiëntenplatform aandacht voor een toegankelijke klachtenbemiddeling voor klachten over zorgverleners zoals je huisarts, apotheker, verpleegkundige aan huis, kinesitherapeut of vroedvrouw.

Lees verder...