Categorieën

ArchiefErvaringen van patiënten over tien jaar patiëntenrechten

Gepost op 16 november 2012

In 2012 bestaat de wet patiëntenrechten 10 jaar. Na een decennium is het tijd om de wet te evalueren en na te gaan hoe patiënten de wet ervaren hebben en hoe vaak ze werd nageleefd en toegepast. In juli en augustus hebben onze patiëntenverenigingen een vragenlijst ontvangen die peilde naar hun ervaringen met patiëntenrechten: Werden ze meer geïnformeerd door de zorgverlener? Konden zij hun dossier inkijken? Hebben zij al een klacht ingediend? Hieronder vind je de belangrijkste resultaten van onze peiling bij 581 respondenten.

Lees verder...