Categorieën

Archief

Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg? Neem deel aan onze tweede bevraging!

Gepost op 05 juni 2020

Het Vlaams Patiëntenplatform lanceert een tweede bevraging over de gevolgen van de coronacrisis op jouw zorg. Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd alle niet-essentiële zorg uitgesteld. Deze fase lijkt voorlopig achter ons te liggen en sinds 4 mei wordt de zorg geleidelijk heropgestart. Het Vlaams Patiëntenplatform wil met deze tweede bevraging de heropstart van de zorg in kaart brengen. We onderzoeken welke zorg wel en welke zorg nog niet opnieuw is opgestart en wat daarvan de gevolgen voor jouw gezondheid zijn. Daarnaast willen we ook achterhalen hoe jij de heropgestarte zorg ervaart. Ben je voldoende geïnformeerd en voel je je veilig?

Lees verder...


Burgers kunnen resultaat coronatest pas 24u na zorgverleners bekijken

Gepost op 05 juni 2020

Wanneer je mogelijk besmet bent met het coronavirus, wil je graag zo snel mogelijk je testresultaten kennen. We hebben in België een systeem om gezondheidsgegevens te delen waarbij dit perfect mogelijk zou zijn, maar toch gaat er kostbare tijd verloren. Wanneer je testresultaat gekend is, kan je dit pas na 24 uur bekijken als burger. Je mag dus maar hopen dat je zorgverlener je meteen verwittigt want anders gaat er kostbare tijd verloren.

Lees verder...


Vlaamse regering voorziet extra middelen en maatregelen om meer personen met een handicap te kunnen helpen

Gepost op 22 mei 2020

De Vlaamse Regering breidt deze regeerperiode de middelen voor personen met een handicap met 300 miljoen euro uit. Dat is vergelijkbaar met de bijkomende middelen uit de vorige regeerperiode en is de tweede grootste budgetuitbreiding ooit. Toch volstaat dit niet om aan de toenemende vragen tegemoet te komen. Daarom besliste de Vlaamse Regering extra maatregelen te nemen. Hierdoor wordt een deel van het budget anders ingezet om aan meer openstaande vragen tegemoet te komen. Door te schuiven met middelen, zullen meer personen met een handicap geholpen worden met een persoonsvolgend budget.

Lees verder...