Categorieën

Archief

Wat moet je weten over cannabidiol (CBD)?

Gepost op 10 september 2019

De laatste weken las je het al in de media: cannabidiol (CBD) is vanaf nu beschikbaar in de apotheek. Zo kunnen patiënten een kwalitatief en gecontroleerd product op basis van CBD kopen. Maar wat is cannabidiol? En wat houdt deze nieuwe maatregel juist in? We contacteerden het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de apothekersbond (APB) en zochten het voor jou uit.
 

UPDATE 14/10/2019: Tijdens het overlegplatform voor patiënten en consumenten op het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vroegen we naar een stand van zaken over dit dossier. We kregen te horen dat de enige beschikbare CBD grondstof niet voldoet aan de opgelegde minimumgrens van trahydrocannabinol (THC) onzuiverheid. THC is de belangrijkste psychoactieve stof van cannabis waar je stoned van wordt. Met andere woorden, de apotheek handelt momenteel illegaal als zij CBD aflevert. CBD is dus niet verkrijgbaar in de Belgische apotheek. Het FAGG heeft geen zicht op wanneer er een conforme grondstof beschikbaar zal zijn. 

Wat is cannabidiol?

De cannabisplant bevat veel verschillende stoffen die cannabinoïden worden genoemd. Het meest bekende bestanddeel is tetrahydrocannabinol (of THC). Dat is de belangrijkste psychoactieve stof van cannabis waar je stoned van wordt.
 
Cannabidiol (CBD) is een ander actief bestanddeel van cannabis. Hoewel het werkingsmechanisme nog niet volledig is opgehelderd, weten we dat CBD niet psychoactief is. 
 

Welke effecten veroorzaakt CBD?

Op basis van de huidige wetenschappelijke resultaten zou CBD nuttig kunnen zijn om verschillende symptomen, zoals onder andere pijn en spasmen, te behandelen. Uit de bevraging die we enkele maanden geleden uitvoerden bij onze ledenverenigingen blijkt dat CBD ook voor vele andere symptomen gebruikt wordt. 
 
De ongewenste effecten van CBD lijken beperkt te zijn. Andere medicatie, met meer nevenwerkingen, kan vaak verlaagd of gestopt worden. Zo kan CBD de levenskwaliteit van bepaalde patiënten gevoelig verbeteren. Al is CBD niet het wondermiddel voor alles, zoals sommige websites ons willen doen geloven. Er is nog veel verder onderzoek nodig.
 

Wie kan een CBD-bereiding verkrijgen bij de apotheek?

Elke patiënt kan dit kopen op voorschrift van zijn/haar arts. In samenspraak met je arts, kan de juiste dosis en toedieningsvorm bepaald worden.
 

Onder welke vorm kan je CBD verkrijgen?

CBD is in de apotheek beschikbaar als farmaceutische grondstof, in poedervorm. Via een magistrale bereiding, kan je apotheker er olie, die je via een druppel kan innemen, van maken. Hij of zij kan er ook pillen of zalf mee maken. 
 

Waarom is dit plots toegelaten?

De Belgische wetgeving verbiedt de apotheker om magistrale bereidingen te maken op basis van medicinale cannabis en THC. Wél mag de apotheker bereidingen maken die CBD bevatten. Aangezien cannabidiol is opgezuiverd vanuit de cannabisplant, kan deze nog minimale hoeveelheden THC bevatten. Hierdoor mochten apothekers in het verleden geen CBD afleveren. Patiënten met een voorschrift werden gedwongen om dit illegaal vanuit het buitenland (Nederland) in te voeren.
 
In een omzendbrief van 6 augustus 2019 geeft het FAGG een minder strenge interpretatie aan deze wetgeving. Een magistrale bereiding met CBD is wél toegelaten als de patiënt aan maximaal 1 microgram THC per kilogram lichaamsgewicht per dag wordt blootgesteld. Tegelijkertijd kwam er een farmaceutische grondstof op de Belgische markt. CBD in combinatie met een hogere dosis THC, blijft verboden. 
 

Wat is het verschil met de cannabisolie uit de CBD-shops of via het internet?

De CBD-olie die je koopt via de CBD-shops en het internet heeft geen garanties over de kwaliteit en samenstelling. De CBD in de apotheek bevat steeds dezelfde concentratie van de actieve stof CBD. Bovendien wordt deze farmaceutische grondstof streng gecontroleerd op onzuiverheden zoals pesticiden, zware metalen, schimmels en bacteriën. Je apotheker en je arts kunnen je ook beter begeleiden en opvolgen. Zij hebben zicht op je medicatieschema en kunnen best beoordelen of een behandeling met cannabidiol zinvol is en gecombineerd kan worden met de medicatie die je reeds gebruikt.
 

Welke dosis CBD is toegelaten?

Zoals hierboven aangehaald, wordt de maximale dosis af te leveren CBD bepaald door de concentratie aan THC, dat als onzuiverheid aanwezig is. De CBD bereiding mag immers maximaal 1 microgram THC per kilogram lichaamsgewicht per dag bevatten. Dit komt neer op 0,005% voor een volwassene van 75 kilogram. De huidige CBD grondstof kan momenteel echter maar een THC onzuiverheid van minder dan 0,05% garanderen. Hierdoor is de maximaal toegelaten dagdosis aan CBD beperkt. Therapeutische dosissen CBD (1g-1,5g) zijn hierdoor op dit ogenblik moeilijk tot niet bereikbaar. 
 

Wat is de prijs?

De grondstofprijs van CBD bedraagt ongeveer €100 per gram. Daar komt nog de meerkost van de magistrale bereiding bovenop. Momenteel is er geen terugbetaling voorzien. 
 

Is cannabidiol verslavend?

CBD mag maximaal 0.005% van de psychoactieve stof THC bezitten. Hierdoor is dit niet verslavend.
 

Heeft dit een invloed op je rijgedrag?

Aangezien de dagelijkse dosis CBD maar een minimale hoeveelheid THC onzuiverheid mag bevatten, zal dit geen roes veroorzaken. Producten met CBD hebben dus geen invloed op je rijgedrag. 
 

Welke andere geneesmiddelen op basis van cannabis zijn beschikbaar?

In ons land is er op dit ogenblik slechts één geneesmiddel toegelaten op basis van medicinale cannabis, Sativex®, dat zowel CBD als THC bevat. Er is enkel terugbetaling voorzien in het kader van een behandeling tegen multiple sclerose.
 

Wat brengt de toekomst?

Begin dit jaar werd het nationaal cannabisbureau opgericht, onder het FAGG. Hierdoor zal de productie van cannabis voor therapeutische doeleinden wettelijk mogelijk zijn en kan de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd worden. De uitwerking hiervan zal echter nog een hele tijd duren. Wij volgen dit verder voor je op!
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.